LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Behövs det kunskaper i katalogisring och klassifikation i dagens bibliotek?
From: Erica Lodman <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 16 Mar 2001 09:14:19 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (66 lines)


Jag slutförde studierna i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå
universitet 2000. Jag tyckte att det var på sin plats att vi lärde oss
katalogisering och klassificering under andra terminen. Kurserna var
vartdera på 5 poäng men man började under min studietid diskutera om man
skulle göra utbildningen ännu mera teoretisk och slopa katalogisering och
klassificering. Hur kan man göra utbildningen teoretisk om man slopar
hörnstenarna i vårt arbete? Man kan ju inte arbeta som katalogisatör om man
inte vet vad de olika termerna står för eller hur man skall skriva utländska
namn. Det här kan man inte enbart lära sig om man skall plugga KRS utan man
måste även träna själv och då behövs det en lärare som vet hur man gör när
man katalogiserar.

Vidare anser jag att man inte skall få kalla sig bibliotekarie om man inte
vet vad som behövs när man katalogiserar och klassificerar. Jag är glad
över att jag fick lära mig katalogisering och klassificering under
studietiden. När jag började jobba som bibliotekarie på Luspengymnasiet i
Storuman fick jag börja med att katalogisera och klassificera många böcker.
Summan av det här är den att katalogisering och klassificering verkligen
behövs i utbildningen med tanke på vad en ensam skolbibliotekarie verkligen
gör. Jag både katalogiserar, klassificerar, lånar ut böcker, återlämnar
lånade böcker och ställer upp böckerna i hyllorna samtidigt som jag också
hjälper eleverna att hitta relevant litteratur.

Hälsningar
Erica Lodman
Luspengymnasiets bibliotek


>From: Viktoria Lindstam <[log in to unmask]>
>Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>   <[log in to unmask]>
>To: [log in to unmask]
>Subject: Re: Behövs det kunskaper i katalogisring och
>klassifikation i dagens bibliotek?
>Date: Thu, 15 Mar 2001 16:03:36 +0100
>
>Eftersom jag är av annan åsikt än de som hittills svarat till Biblist,
>delger jag er delar av mitt svar till Miguel.
>
>Jag gick själv nyligen på BHS (avslutade studierna -98) och tycker att
>det där lades ner för mycket tid på att traggla katalogiserings- och
>klassifikationsregler. Däremot tycker jag det är viktigt att teorierna
>och principerna kring katalogisering, klassifikation och indexering
>lärs ut på ett proffsigt sätt, möjligen med exempel på olika metoder.
>Detta för att blivande informationsarbetare får en god känsla för
>vikten av att organisera och systematisera information.
>
>SAB används inte utanför Sverige och inte ens på alla bibliotek i
>landet, många studenter kommer inte att jobba på bibliotek efter
>utbildningen, därför bör man inte så noga lära sig ett visst system.
>Det verkar för mig inte rimligt att man måste klara en tenta i SAB
>klassifikation för att få en examen i Biblioteks- och
>Informationsvetenskap.
>
>
>Vad jag förstår vill BHS profilera sig som en akademisk utbildning som
>kan vara basen för flera yrkesval inom informationssektorn och i en
>sådan utbildning hör inte praktiska kunskaper inom ett begränsat
>yrkesområde hemma.
>
>Hälsningar
>Viktoria Lindstam
>Arbetslivsbiblioteket

_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager