LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Klassifikation och katalogisering
From: ">Irma Ridbäck<" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 15 Mar 2001 17:06:50 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (41 lines)


Om bibliotekaries kunskaper:

Visserligen har jag svarat direkt till Miguel Benito, mitt svar nedan, men eftersom flera andra gjort inlägg här lämnar jag även 
synpunkterna till listan. Bibliotekarieyrket är unikt. En fördel är en grundlägande bred akademisk (=humanistisk eller 
samhällsvttenskaplig, etc.) utbildning i botten, och bibliotekarieutbildningen som specifik mer yrkesinriktad 
påbyggnadsutbildning.
.....................
Varje bibliotekarie behöver kunskaper i klassifikation. 
Den som söker information åt andra måste ju veta på vilka grunder informationen är lagd i resp. ruta. Det ligger idéhistoria, 
filosofi, svenska och samhällskunskap bl.a. invävt i klassifikationssystemen!
Man måste behärska klassifikationssystemet och hur man klassificerar litteratur för att dels kunna söka, dels kunna värdera 
informationen. 
Hur arbetar en botaniker? Kan man förstå växtens uppbyggnad om man inte kan dissekera växten?

På samma sätt: man kan inte hantera den informationsmängd som finns i 120 000 böcker (i ett bibliotek som mitt) om man inte 
behärskar hur massan indelas, hur man använt klassifikationssystemet (-n), hur man har tänkt och hur man har anpassat sig till 
andra bibliotek, på vilka grunder. 
Vi arbetar därtill med två parallella och än i dag levande klassifikationssystem. 
En bibliotekarie ska ju också undervisa andra, inte bara peka på att ungefär "där har vi nubb och där har vi dyckert" eller för 
att tala biblioteksspråk: "Du hittar sjöfart både under ekonomi och under kommunikation, på tavlan står vilka hyllor det är." 

En bibliotekarie ska förutsättas följa upp sin hänvisning, försäkra sig om att användaren har hittat rätt, i förbifarten ska 
man kunna ta reda på vilken aspekt användaren har på sitt ämne och därefter kunna medverka till att rätt litteratur kommer fram. 
Hur ofta handlar det inte om att kunna gå vidare till en festskrift eller en tidskriftsartikel?

Med detta menar jag att en referensbibliotekarie också behöver kunskaper i klassifikation. 

De flesta bibliotekarier kommer förr eller senare att katalogisera. Alla måste kunna grunderna, sedan kan man lära sig 
fördjupning på kurser och på sitt bibliotek. Ofta handlar det också om att översätta information från äldre kataloger till en 
databas. Trots goda anvisningar och handledningar, att förstå primärkatalogiseringens mysterier kräver lite mer kunskap än att 
bara komplettera uppgifterna genom sekundärkatalogisering. 

Behöver en barnbibliotekarie eller en som arbetar med uppsökande verksamhet (om sådana finns?) katalogisering? Ja, så långt som 
att förstå information som finns i katalogen, kunna bryta ner den eller läsa den korrekt. 

Hälsningar
Irma Ridbäck
Riksarkivets bibliotek

>[log in to unmask] <
                                                                                                                                                                   

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager