LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ang: Avgifter på fjärrlå n
From: Jimmy Gärdemalm <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 14 Mar 2001 14:10:30 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (40 lines)


Läser man författningskommentaren till lagförslaget i Prop.1996/97:3 så kan man konstatera att TE har rätt: "...I bestämmelsen slås fast att denna verksamhet (fjärrlåneverksamheten), när det gäller litteratur, skall vara avgiftsfri. Också mellan statliga bibliotek bör fjärrlåneverksamheten vara avgiftsfri. Frågan behöver emellertid inte lagregleras; den kan tas upp i förordning. Bestämmelsen ger forskningsbiblioteken inte bara en skyldighet att ställa böcker till förfogande utan också att bistå på annat sätt t ex genom att lämna information från sina databaser. Något krav på att även denna service ska vara avgiftsfri har det dock inte ansetts lämpligt att införa. I sådana avseenden får överenskommelser träffas mellan de olika biblioteken." 
Finns det egentligen plats för skilda tolkningar?
jimmy gärdemalm

Jimmy Gärdemalm
Norrbottens länsbibliotek
971 79 Luleå
tel 0920 - 29 35 62
fax 0920 - 29 40 62
[log in to unmask] 
www.norrbottenslansbibliotek.nu

//-----//-----//-----//-----//-----//-----//

"Erlebte Rede himlade med ögonen men suckade jordiskt. Ack, dessa bojor! Hur fritt kunde en människa sväva? Hur högt kunde en människa nå? Och en idealist?
- Fråga på biblioteket för fan! sa Ante Linderot."
                                                                 Kjell Johansson>>> Torsten Ekelund <[log in to unmask]> 03/14 1:17  >>>
Häromdagen fick jag en faktura från KUNGL. BIBLIOTEKET, LIBRIS-avdelningen gällande fjärrlånebest. Jag hade för mig att det i lagen står att statliga bibliotek inte får ta betalt för sin servivce till folkbiblioteken så jag ringde upp Librisavdelningen och frågade vad det var frågan om. Jag fick ett lite arrogant svar att det fick man visst och att det ju i alla fall var en liten kostnad. 

Det är inte kostnaden i sig jag reagerar mot, om någon undrar så rör det sig om 101 kronor. Det är en struntsumma. Det är principen jag reagerar mot.

Jag kontrollerade för säkerhets skull vad det stod i lagen. Där står följande:

"10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice."

Tolkar jag lagen fel om jag anser att LIBRIS-avd bryter mot densamma? Vad säger övriga BIBLISTare?

Torsten Ekelund 
Osby bibliotek

______________________________
Torsten Ekelund
Kulturchef
tel. 0479-183 14
0709-318 314
[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager