LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Nytt fjärrlånesystem i LIBRIS
From: Britt Sagnert <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 12 Mar 2001 17:41:05 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (40 lines)


NYTT LIBRIS FJÄRRLÅNESYSTEM ERSÄTTER LIBRIS FJÄRRLÅNERUTIN I STORDATORMILJÖ

En ny klientprogramvara för Windows med fjärrlånerutiner för LIBRIS-systemet
har utvecklats vid LIBRIS-avdelningen. Den nya fjärrlåneklienten kommer att
ersätta befintliga funktioner i nuvarande  fjärrlånerutin i stordatormiljö
(LF-transaktionerna) i början av april.  Fjärrlåneprogrammet skall samverka
med den nya biblioteksdatabasen i LIBRIS, som driftsätts i slutet av mars.

Med ett nytt fjärrlånesystem och en ny biblioteksdatabas, fortsätter
LIBRIS-avdelningen en successiv överflyttning  av LIBRIS-rutinerna från
stordatormiljön hos servicebyrån Ericsson till en Unix-miljö i egen drift.

Sedan några veckor tillbaka testas de båda systemen av de bibliotek, som
ingår i BIBSAM/LIBRIS referensgrupp för dokumentleverans och fjärrlån.
Övriga bibliotek med utlåneservice inom LIBRIS fjärrlån deltar också i
testverksamheten.

Bibliotek, som enbart utnyttjar beställningsdelen av LIBRIS fjärrlån, kommer
att få tillgång till den nya fjärrlåneprogramvaran i ett senare skede.
LIBRIS-avdelningen återkommer med information om detta.


SÅVÄL BESTÄLLNINGSRUTINER SOM UTLÅNERUTINER I LIBRIS WEBBMILJÖ

LIBRIS beställningsrutin kommer att finnas kvar i LIBRIS Websök med sina
nuvarande funktioner  för inlån även efter driftstart av fjärrlåneklienten
för Windows.

Beställningsrutinen  kompletteras med en rutin för fjärrutlån. Det blir
möjligt att i webbmiljö ta fram inkomna beställningar till det egna
biblioteket, skriva ut beställningarna och dessutom lämna negativt svar.


Britt Sagnert
projektansvarig

Kungl biblioteket
LIBRIS-avdelningen
Box 5039
102 41 Stockholm

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager