LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: eContent
From: Ulla-Britt Nordin Siebolds <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 30 Mar 2001 15:20:18 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (72 lines)


eContent
I mitten av mars antog EU-kommissionen det första arbetsprogrammet och
fastställde de första utlysningarna för ett nytt flerårigt
gemenskapsprogram med namnet eContent. Syftet med programmet är att
stimulera utvecklingen och utnyttjandet av europeiskt digitalt innehåll
på Internet och att främja den språkliga mångfalden i
informationssamhället.

Programmet eContent är ett led i åtgärdsplanen eEurope, som fick stöd av
Europeiska rådet i Lissabon och Feira under första halvåret 2000.
eContent anknyter direkt till eEurope-åtgärdsplanens tredje mål,
nämligen att "stimulera användningen av Internet".

eContent är uppdelat i tre s k handlingslinjer:
- improving access to and expanding use of public sector information
- enhancing content production in a multilingual and multicultural
environment
- increasing dynamism of the digital content market.

eContent är ett starkt marknadsinriktat program. Programmet stöder i
första hand sådana projekt som har kort väg till marknad (24-26
månader), och försöker uttalat överbrygga det gap som man inom EU menar
existerar mellan europeisk forskning och den kommersiella marknaden.
Inom projekten skall man hitta lösningar som bygger på tillgänglig
teknik och man förväntas experimentera med nya affärsmodeller och
partnerskap. Forskningsprojekt kan inte få stöd i detta program.

Inom området "offentlig information" skall eContent  t ex  främja
- kommersiellt utnyttjande av information från den offentliga sektorn
- projekt som testar olika samarbetsformer för offentliga och privata
organisationer
- upprättande av  europatäckande databaser inom utvalda sektorer

eContent och arkiv, bibliotek och museer
Finns det några möjligheter för arkiv, bibliotek och museer att få del
av dessa EU-medel? Ja, under vissa förutsättningar. "Arts, cultural
heritage, archives, libraries" nämns på flera håll i programmet. Detta
är givetvis inte någon tillfällighet, eftersom vi inom dessa sektorer
"sitter på" en hel del offentlig information som är intressant och som
skulle kunna användas i nya, intressanta och kommersiellt gångbara
informationsprodukter.

Mer information om eContent får man på programmets hemsida:
http://www.cordis.lu/econtent
Här hittar man länkar till det aktuella arbetsprogrammet, utlysningar,
anvisningar och handlingar för ansökan m m. Programmet söker också
experter för utvärdering av projekt och programöversyn, och allt man
behöver veta om detta kan också nås via programmets hemsida. Jag står
gärna till tjänst med ytterligare upplysningar vid behov.

Med vänliga hälsningar
Ulla-Britt Nordin Siebolds
BIBSAM


--
Ulla-Britt Nordin Siebolds
1:e bibliotekarie/Handläggare
BIBSAM - Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och
utveckling
Box 5039, SE - 102 41  STOCKHOLM
tel: 08-463 42 73, mobiltel: 073-917 33 56, fax: 08-463 42 74
e-post: [log in to unmask]

Ulla-Britt Nordin Siebolds
Senior Librarian/Executive officer
BIBSAM - The Royal Library´s Departement for National Co-ordination and
Development
P.O  Box 5039, SE - 102 41 Stockholm, Sweden
Telephone: +46  8  463 42 73, fax: +46  8  463 42 74, mobile: +46 73 917
33 56
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager