LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ang: Re: censur eller sunt förnuft?
From: Anna Säve-Söderbergh <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 27 Mar 2001 16:33:22 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (151 lines)


Jaha, vad tycker Du ?

Filter tror jag inte på, men vissa ordningsregler, varav en kan vara att bibliotekets datorer inte är avsedda för porr eller rasistiska budskap (strider mot vår poltiiska målsättning).
Vi köper ju inte såna böcker heller.
I praktiken tycker jag inte vi haft särskilt mycket problem. De flesta gubbar vill inte sitta offentligt och dregla över brudar - något pinsamt. Unga grabbar gör det ibland som ren provokation. De kan man huta åt tycker jag.

Anna
>>> [log in to unmask] 01-03-27 16:54 >>>
Hej !

Om alla bibliotekarier skulle sätta sig ned och på egen hand dra upp riktlinjer för vad
som kan definieras som kränkande i samhället, och sätta likhetstecken mellan kränkande
information och olaglighet skulle vi förmodligen inte ha några böcker alls på våra
folkbibliotek.

Ska man sortera bort kränkande information/litteratur från folkbiblioteken så måste
detta naturligtvis ske med utgångspunkt ifrån vad svensk lagstiftning definierar som
olagligt - inte enskilda personer - sedan må dessa personer ha hur högstående
moraluppfattning som helst.

mvh
Tord HeljebergEn lösning i frågan

mvh
Tord Heljeberg

Maria Bergwall skrev:

> Hej Martin och alla på listan!
>
> All form av kränkning (t ex sexuell sådan, vilket även "lättare" former av
> porr måste anses vara )eller hets mot folkgrupp är ju olagligt, och med
> stöd av detta ser jag inga problem i att avvisa låntagare som utnyttjar
> bibblans Internet till att tillfredsställa sina lågsinnade lustar!! Att
> tillåta sådant har inget som helst att göra med helgandet av tryck- och
> yttrandefriheten. Snarare visar det på en misstro mot det sunda förnuftet.
> Skulle bibliotekspersonal vara mer trångsynta än andra och därmed mindre
> lämpade att bedöma vad på nätet som kan betraktas som kränkande? Ska vi
> avhållas rätten att protestera mot förtryck och uppträda som någon sorts
> underbetald kungafamilj och inte få yttra oss i någon som helst brännbar
> fråga? Visst ska biblioteket som institution hålla en neutral profil vad
> gäller partipolitik, men när det gäller alla former av förtryck och
> diskriminering (som det oftast gäller när frågan om surf-restriktioner
> dyker upp) kan vi inte förväntas uppträda som ett neutralt kollektiv!
>
> Självfallet stöter man ibland på gränsfall där det är svårt att bedöma om
> innehållet i en websajt är grovt kränkande eller acceptabelt. Jag tror dock
> de flesta bibliotekarier är så pass medvetna om tryck- och
> yttrandefrihetsproblematiken att risken för orimliga restriktioner på
> bibliotekens internetdatorer är försumlig. När vi förbjuder besök på
> websidor med rasistiskt och sexistiskt innehåll är det inte bara ett
> allmänt ställningstagande från bibliotekets sida, utan även ett personligt.
> Jag skulle inte vilja jobba på ett bibliotek där det accepteras att
> drägglande gubbar sitter och svettas över nakna brudar på nätet . Då kan vi
> ju lika gärna börja prenumerera på Fibban och Lektyr i tryckfrihetens namn!
> Och om vi tillåter surfande på nazistiska sidor så kanske vi ska sluta säga
> ifrån när skolbarnen kallar varandra för blatte, jävla hora och bögjävel?
> Vi kan ju inte begränsa ungdomarnas yttrandefrihet!
>
> Naturligtvis är detta ett etiskt dilemma; ska man värna individens rätt
> till att ta del av vilken information han vill till vilket pris som helst,
> eller är det individens okränkbarhet och rätt att slippa utsättas för
> hatpropaganda i ena eller andra riktningen som är mest ömtålig? Låt mig
> göra som den välkände Jesus Josefsson och dra en liknelse: föreställ er en
> websida med ett innehåll som är grovt kränkande för någon gruppering i
> samhället (kvinnor, homosexuella, döva, blondiner - alternativen är
> oändliga) . Vem lider mest? De som av rigid bibliotekspersonal förvägras
> rätten att nära sina fördomar eller de som utsätts för dessa fördomar? Vem
> blir djupast kränkt? Den som fråntas rätten att diskriminera eller den som
> utsätts för diskrimineringen?
>
> Visst förstår jag att du, Martin, fruktar att restriktioner ska begränsa
> möjligheterna för allmänheten att få tag på den information de behöver och
> att det kanske i förlängningen ska uppstå ett sorts 1984-samhälle, men tror
> du inte att det är ganska osannolikt att referensramarna för vad som endast
> är att betrakta som spektakulärt eller udda och vad som är direkt stötande
> eller farligt plötsligt ska bli snävare? Är inte sannolikheten mycket liten
> att bibliotek och andra ställen med offentliga datorer plötsligt belamras
> med personal så trångsynt och bakåtsträvande att informationsfriheten
> hamnar i riskzonen?
>
> Förvisso tror jag inte heller att biblioteken skulle bli tillhåll för
> nazister och pedofiler om de blygsamma restriktionerna som finns idag helt
> togs bort, men håll med om att självaktningen stiger när man tagit
> ställning på någon front (även om det bara gäller att stänga av en
> sex-surfande låntagare) istället för att bara resingera inför den allmänna
> ruttenheten som trots allt finns både i cyberspace och in real life.
>
> Lita på det sunda förnuftet!
>
> Skrivet med glödande penna av
> Maria Bergwall
> Bibliotekarie
> Skolverket
>
>
>           [log in to unmask] 
>           h.se         Till:  [log in to unmask] @ INTERNET
>                     Kopia: (Blank: Maria
>           2001-03-23      Bergwall/marber/Skolverket)
>           12:33        Ärende:   Avvisning av låntagare
>
>
>
>     Hej!
>
> Jag så nyss ett intressant mail om Censur på bibliotek, i samband med denna
> fråga så skulle jag vilja vädra ett annat spörsmål.
>
> Jag har på ett bibliotek observerat att man avvisat låntagare som tittat på
> pornografi på publika datorer. Avvisningen har skett på tid, dvs man är
> avstängd en viss tid en månad eller mer från biblioteket.
>
> Hur ställer ni er till det här och hur gör ni på resp bibliotek?
>
> Mina egna åsikter kanske är kända, men ändå, jag är emot all sorts censur,
> censur ställer till med mer problem på lång sikt än fri tillgång till allt
> material.
>
> Svara gärna till listan!!
>
> Hälsningar
>
> Martin Lindén
> KTHB

--
@ + @ + @ + @ + @ + @Tord Heljeberg
Högskolebibliotekarie [University librarian]

Högskolebiblioteket Västerås [University Library of Vjch bögjävel?
> Vi kan juästerås]
Box 832
72122 Västerås
Sweden
tel: 021-101641 - [international: +46-21101641]
fax: 021-101340 - [international: +46-21101340]

http://www.mdh.se/servlet/VisaPerson?fornamn=Tord&efternamn=Heljeberg

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager