LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Tjänster på LIBRIS-avdelningen vid Kungl. biblioteket
From: Mats Herder <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 27 Mar 2001 11:52:20 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (43 lines)


En INFORMATÖR och
en WEBBUTVECKLARE
En anställning och ett 6-månaders vikariat med eventuell förlängning på
LIBRIS-avdelningen

LIBRIS-avdelningen har idag 19 anställda som svarar för drift och
utveckling av universitetens och högskolornas gemensamma
bibliotekskatalogsystem och databas LIBRIS. Nästan alla våra databaser
och informationstjänster är fritt tillgängliga via webben med LIBRIS
Websök som den mest använda, ca 100 000 sökningar/dag.

Under detta år och i början på nästa introduceras ett nytt
fjärrlånesystem, nytt katalogsystem och andra tjänster som gör att vi
måste kunna ge hjälp och information till användarna både skriftligt och
muntligt, via telefon, webb eller i tryckt form.
LIBRIS-avdelningens nuvarande informatör ska vara föräldraledig och vi
behöver därför en vikarie. Vi vill också förstärka denna funktion med
ytterligare en person men med mer teknisk inriktning eftersom
arbetsuppgifterna vuxit och vidgats.

Arbetsuppgifter: Ansvara för LIBRIS interna och externa webbsidor,
LIBRIS-nytt (avdelningens webbpublikation), samt att publicera
information/handledningar i samband med introduktion av katalog- och
fjärrlånesystem och Bibliotek.se (samsökning LIBRIS-basen och BTJ:s
BURK). Delta i avdelningens telefonservice för bibliotek, vilket innebär
att svara på frågor om våra system. Delta i avdelningens projekt och
utvecklingen av nya webbtjänster. Förberedelser och ansvar för
deltagandet i den årliga Bok- och biblioteksmässan vilar på
informatören.

Önskvärda kvalifikationer: Biblioteks- eller informationsvetenskaplig
utbildning. Erfarenhet och/eller utbildning inom webbdesign,
webbutveckling eller som webbmaster. HTML-vana. Förmåga att uttrycka sig
väl i tal och skrift.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av enhetschef Mats Herder,
avdelningschef Mayre Lehtilä-Olsson och av personalföreträdarna Esbjörn
Eriksson för TCO-OFR eller Johannes Rudberg för SACO, tel: 463 40 00
(vx).

Ansökan ska vara Kungl. bibliotekets sekretariat, Box 5039, 102 41
STOCKHOLM tillhanda senast fredagen den 30 mars märkt med dnr
141-105-01.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager