LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ikoner-konferens 31.5
From: Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 8 Mar 2001 11:53:12 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (59 lines)


!OBSERVERA LOKALBYTET!

Ikoner, oberoende publikation utgiven av BTJ, inbjuder till konferensen

BIBLIOTEK OCH IDENTITET : AGENDA 2010

Agendan är där vi skriver upp vad vi ska göra och kanske också vad vi skulle
vilja göra.
Noterar våra möten, våra planer och våra visioner. Vad tror vi att det står
i den år 2010?

"Byggnaden - Lokalen - Rummet: finns det något bibliotek att gå till?"

Snøhetta heter arkitektfirman i Oslo som ritat, projekterat och inrett det
nya biblioteket i Alexandria. De berättar om arbetet med Bibliotheca
Alexandrina men framför allt om hur man skulle bygga ett bibliotek tio år
framåt i tiden.

Staffan Cullberg, direktör vid Statens konstråd, redogör för kraven på den
inre utsmyckningen. Hur ser de ut och var kommer konstnären in? Hur
planeras, och hur reageras inför omständigheter där biblioteket behöver ta
upp en dörr mitt i ett konstverk, blockera det med böcker eller hänga
sladdar och uttag för alla sina moderna maskiner?

Riksbibliotekarien Tomas Lidman och förutvarande bibliotekschefen i Malmö
Sven Nilsson -forskare, författare och debattör - är samtalspartner. De
förtydligar, ställer frågor, drar slutsatser, framför egna erfarenheter och
uppfattningar samt initierar en allmän diskussion. Drar med resurspersoners
hjälp vidare in i det eventuella biblioteket: "Samlingarna: finns det några
hyllor?" Vad finns det i så fall på dem? Böcker och tidskrifter? Eller
teknik? "Nätet, ett annat nät eller flera olika nät?"

Birgitta Olander, ansvarig för bibliotekarieutbildningen i Lund (BIVIL),
funderar kring och utmanar till debatt om bibliotekarieutbildningen. Hur den
förhåller sig till de rekryteringsproblem som blivit allt tydligare i
bibliotekssammanhang. Hur den läggs upp i dag för att fungera för en
morgondagens bibliotekarie.

Överbibliotekarien Margareta Brundin informerar med anledning av
Riksdagsbibliotekets just då pågående 150-års jubileum om biblioteket och om
vad såväl medborgare som politiska beslutsfattare kan förvänta sig därifrån
om ett decennium.

Inger Eide-Jensen, tidigare stadsbibliotekarie i Göteborg och nu chef för
Wettergrens Bokhandel på Avenyn, samtalar med Henrik Jochumsen och Casper
Hvenegaard Rasmussen som båda är lärare vid Danmarks Biblioteksskole. De gav
förra året ut boken "Gør biblioteket en forskel?" i vilken de undersökt hur
medborgaren ser på sitt bibliotek. Här berättar de om sin bok men har också
dragit vidare slutsatser av sina undersökningar för att påvisa vilka
förväntningar som allmänheten har på sina bibliotek framåt i tiden.

Tid: Torsdagen den 31 maj 2001 kl 9-16.
Plats: Stockholm. Konferenshallen Polstjärnan, Sveavägen 77 (obs!).
Pris: 1 500:- exkl moms, men inkl lunch samt för- och eftermiddagskaffe.
Anmälan: Ikoner BTJ 221 82 Lund, fax: 046/37 22 50, telefon: 046/18 02 61,
e-post: [log in to unmask]

Hjärtligt välkommen!
Jan-Eric Malmquist

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager