LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Från 5:e till 6:e ramprogrammet
From: Ulla-Britt Nordin Siebolds <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 27 Mar 2001 17:17:55 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (71 lines)


EU:s femte ramprogram för forskning och utveckling går långsamt mot sitt
slut. Samtidigt pågår intensivt arbete med att ta fram det sjätte
ramprogrammet, som man inom EU-kommissionen hoppas skall kunna antas i
juni 2002. Processen är långdragen och många parter är inblandade, så
det kan mycket väl hända att det uppstår förseningar under arbetets
gång. Ingen kan ännnu säga när de första utlysningarna inom det sjätte
ramprogrammet kommer eller vad de kommer att innehålla.

Mer information om det sjätte ramprogrammet och allmänt om EU:s
forsknings- och utvecklingsplaner efter 2002 återfinns på:
http://www.cordis.lu/rtd2002/

Sjätte utlysningen
Just nu pågår den sjätte utlysningen inom femte ramprogrammets s k
IST-program med sista ansökningsdatum 25 april 2001. Här ingår bl a
utlysningarna "Heritage for All" och "Next generation Digital
Collections". Förmodligen är dessa två utlysningar de sista inom femte
ramprogrammet under rubriken "Digital Content and Cultural Heritage".

Sjunde utlysningen
Den sjunde utlysningen inom IST-programmet kommer i juni 2001. Där ingår
visserligen en utlysning med rubriken "Publishing Digital Content", men
den är främst inriktad på andra aktörer och torde endast kunna passa en
ytterst begränsad del av biblioteksvärlden. Titta dock gärna på detta i
IST-programmets arbetsprogram för 2001 som finns att ladda ned på:
http://www.cordis.lu/ist/home.html

Ta gärna också en titt på en utlysning inom området "Information Access,
Filtering, Analysis and Handling (IAF) med rubriken "Semantic Web
Technologies", som kommer i den sjunde utlysningsomgången. Här handlar
det om:
- Web navigation and information searching
- Information and knowledge management
- Commerce-in-content
Denna utlysning är förmodligen mer intressant för bibliotek än den ovan
nämnda "Publishing Digital Content".
Jag står gärna till tjänst med mer information om någon är intresserad.

Åttonde utlysningen
Det finns också en åttonde utlysning aviserad, som väntas komma i
januari/februari 2002, men där skall, enligt uppgift från
EU-kommissionen, inget av intresse för våra sektorer ingå.

Fortlöpande ansökningsmöjligheter
Under femte ramprogrammets återstående löptid finns också möjlighet att
fortlöpande söka pengar för vissa ändamål, t ex utställningar,
konferenser och seminarier i anslutning till IST-programmet. Mycket god
framförhållning är nödvändig!

Ulla-Britt Nordin Siebolds
BIBSAM--
Ulla-Britt Nordin Siebolds
1:e bibliotekarie/Handläggare
BIBSAM - Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och
utveckling
Box 5039, SE - 102 41  STOCKHOLM
tel: 08-463 42 73, mobiltel: 073-917 33 56, fax: 08-463 42 74
e-post: [log in to unmask]

Ulla-Britt Nordin Siebolds
Senior Librarian/Executive officer
BIBSAM - The Royal Library´s Departement for National Co-ordination and
Development
P.O  Box 5039, SE - 102 41 Stockholm, Sweden
Telephone: +46  8  463 42 73, fax: +46  8  463 42 74, mobile: +46 73 917
33 56
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager