LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: LIBRIS driftsätter ny biblioteksdatabas 19 mars
From: Kristin Olofsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 12 Mar 2001 13:59:14 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (98 lines)


Denna information kommer att skickas till flera listor. Vi beklagar om
ni får dubblerade utskick.

Information om Biblioteksdatabasen

* Vad är biblioteksdatabasen?
* Så här kommer Biblioteksdatabasen att fungera
* Uppdatering av uppgifterna i Biblioteksdatabasen - ansvarsfördelning
* Driftssättning
* Dubbel uppdatering i Biblioteksdatabasen och LB-basen
* PUL
* VIKTIGT att fylla i uppgifter med tanke på nya fjärrlånet
* Webbsida med uppdaterad information om Biblioteksdatabasen finns
http://info.libris.kb.se/infosvensk/biblioteksdatabasen.html


Vad är Biblioteksdatabasen?
Biblioteksdatabasen är ett system där LIBRIS-avdelningen kan
administrera alla kunder. Det är också ett mastersystem för LIBRIS
biblioteksinformation. Med det menas att Biblioteksdatabasen kommer att
försörja andra system med information. Nu närmast kommer
Biblioteksdatabasen att förse det nya
fjärrlånesystemet och Websök med uppgifter men i framtiden även andra
system. Därmed ersätter den nya Biblioteksdatabasen LB-basen och den
Biblioteksdatabas som idag finns på LIBRIS webbplats.
Det blir också en Biblioteksdatabas för alla bibliotek där man kan hitta

information om andra
bibliotek (adresser, webbadresser, kontaktpersoner osv.). Valda delar av

informationen kommer fungera som Biblioteksdatabas för allmänheten där
ingen inloggning krävs.

Så här kommer Biblioteksdatabasen att fungera
Den nya Biblioteksdatabasen innehåller allmänna uppgifter,
fjärrlåneuppgifter för in- och utlånande
bibliotek, kataloguppgifter, kontaktpersoner och möjlighet till
lösenordsadministration.
Biblioteksdatabasen är tillgänglig i ett enkelt webbgränssnitt. Det
kommer att vara enkelt för
LIBRIS kunder att själva kontrollera information om det egna biblioteket

samt att uppdatera
uppgifterna. Därmed är det bibliotekens ansvar att uppdatera sin egen
information om biblioteket.
Vissa uppgifter (biblioteksnamn, LIBRIS-sigel, avslutat bibliotek osv)
kan enbart ändras av
LIBRIS-avdelningen och sköts genom att ni meddelar oss på vanligt sätt.

Uppdatering av uppgifterna i Biblioteksdatabasen - ansvarsfördelning
Då ansvaret att uppdatera informationen i den nya Biblioteksdatabasen nu

ligger på biblioteken
föreslår vi att ni utser en person per bibliotek (sigel) som är ansvarig

för uppdatering och
underhåll av informationen.

Driftsättning
Den nya Biblioteksdatabasen planeras att sättas i drift måndagen den 19
mars. Vi kommer givetvis att
skicka ut information om detta och hur man når Biblioteksdatabasen den
aktuella dagen.
LIBRIS Kundservice är bemannad med extra personal hela veckan. Vi ber er

att kontakta oss via
telefon; 08 - 463 44 33 eller e-mail: [log in to unmask]
Om det uppstår väntetider så ber vi er ha överseende med detta. Vi
kommer att svara på era frågor så fort vi kan.

Dubbel uppdatering i Biblioteksdatabasen och LB-basen
Onsdagen den 14 mars kommer vi att hämta uppgifter från LB-basen och
föra över dem till
Biblioteksdatabasen. Efter detta datum gäller parallell uppdatering. Se
mer om detta på våra
webbsidor.;
http://info.libris.kb.se/infosvensk/biblioteksdatabasen.htm

PUL - Personuppgiftslagen
I den nya Biblioteksdatabasen måste varje kontaktperson godkänna om
uppgifterna får visas för övriga inloggade bibliotek (visas publikt)
eller inte. Observera att allmänheten inte kommer åt uppgiften. Om man
inte godkänner publik visning så visas inte uppgiften. Om man av någon
anledning inte vill att uppgiften ska visas publikt ser vi gärna att man

försöker att uppge en annan kontaktperson istället för att inte visa
uppgiften.

VIKTIGT att uppgifterna är korrekta i nya Biblioteksdatabsen
Det är VIKTIGT att ni verkligen uppdaterar uppgifterna om ert bibliotek
i Biblioteksdatabasen
snarast. Inför driftsättningen av nya fjärrlånet så krävs det att
uppgifterna är korrekta för att
allt ska fungera på bästa sätt.

Med vänliga hälsningar
LIBRIS-avdelningen
08-463 44 33

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager