LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ny digital kortkatalog i GUB
From: Margareta Benner <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 12 Mar 2001 13:27:43 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (40 lines)


En digital kortkatalog över de äldre samlingarna vid Göteborgs
universitetsbibliotek,
Katalog -1957, har i dagarna lagts ut på internet: http://www.ub.gu.se/ipac/

715 000 katalogkort har scannats in och vart 50:e har indexerats. Bilderna
av korten har lagts in i ett datasystem. Man kan söka alfabetiskt bland de
indexerade bilderna och därefter bläddra framåt eller bakåt tills man
finner det önskade kortet. Man kan också göra beställningar ur systemet, om
man är registrerad som låntagare vid GUB.

Den digitala kortkatalogen används precis som den fysiska, och de
indexerade bilderna fungerar som ledkort. Detta betyder att hänvisningskort
och bikort finns i samma ringa antal och att fileringen är oförändrad.
T.ex. är uppslagsordet första substantiv i nominativ. Katalog -1957
omfattar förvärv från äldsta tid fram till tryckår 1957. Samlingarna finns
fr.a. på Centralbiblioteket men delvis även på Biomedicinska och Botanik-
och miljöbiblioteken vid GUB.

Projektet ingår i GUB:s Digitala bibliotek. Målet har framför allt varit
att sprida kortkatalogen och göra den tillgänglig för låntagarna utan att
de måste besöka biblioteket. Ett annat viktigt skäl har varit att
originalkatalogen behöver skyddas, eftersom den efter flitig användning
börjar bli ganska skamfilad. En förutsättning har varit att dessa mål
kunnat uppnås till en relativt låg kostnad.

Katalog -1957 är inom Sverige ett unikt projekt, men det har utländska
förebilder. Systemet har skapats av en projektgrupp vid Centralbiblioteket,
GUB. Efter upphandling har uppdraget att förverkliga systemet gått till
Samhall Gotia och Devo IT.

Ev. frågor om systemet kan ställas till [log in to unmask]* * * * 

Margareta Benner
Biblioteksråd
Göteborgs universitetsbibliotek, Centralbiblioteket
Box 222, S-405 30 Göteborg 031-773 1704

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager