LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Fwd: ny bibliotekarietjänst
From: Kerstin Ericsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 29 Mar 2001 09:46:00 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (69 lines)


Norrtälje Stadsbibliotek – Det pedagogiska biblioteket
söker
HÖGSKOLEBIBLIOTEKARIE, pedagogisk bibliotekarie

Norrtälje Stadsbibliotek är huvudbibliotek i Norrtälje kommun. Enligt
Kommunfullmäktiges beslut 001116 skall Norrtälje Stadsbibliotek förändras
till ett kombinerat kunskaps- utbildnings- och kulturellt centrum där
barn, ungdom och vuxna stimuleras till formella och informella studier i
sitt livslånga lärande. Folkbiblioteket har fått ett formellt uppdrag att
svara för biblioteksservice till ca 1.400 studerande i vuxenutbildningen
vid Komvux i Norrtälje, vid Karolinska Institutets sjuksköterskeutbildning
förlagd i Norrtälje samt högskolestuderande på distans vid
Utbildningscentrum. Stadsbiblioteket kommer därför delvis att vara ett
vårdvetenskapligt fackbibliotek med inriktning mot s k caring science.
Biblioteket befinner sig i en spännande utvecklingsfas där
folkbibliotekarierollen förändras till att både vara handledare och
vägledare. All bibliotekspersonal skall genomgå kompetensutveckling i
bibliotekspedagogik och alla bibliotekarier kommer att medverka i arbetet
med användarundervisning under ledning av den nye pedagogiskt ansvarige
bibliotekarien.

Arbetsuppgifter
. användarundervisning för studerande vid Komvux, högskolestuderande på
distans vid
  Norrtälje Utbildningscentrum samt vid Karolinska Institutets
sjuksköterskeutbildning.
. kontaktarbete mellan biblioteket och lärare och elever vid de tre
utbildningsorganisationerna
. ämnesansvar för vårdvetenskap och medicin
. tjänstgöra i informationsdisk, viss kvälls- och lördagstjänstgöring
. tillsammans med bibliotekschefen utveckla det pedagogiska biblioteket i
Norrtälje

Du   har
. magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap alt.
bibliotekarieexamen
. erfarenhet från högskolebibliotek men gärna även från folkbibliotek
. goda IT-kunskaper
. erfarenhet från  arbete i högskole- eller universitetsbibliotek inom
användarundervisning och
  elektronisk publicering
. förmåga att arbeta självständigt med att driva ett projekt framåt
. god samarbetsförmåga
. intresse för vuxenstudier och vuxenstudier

Du tycker om
. att skapa kontakt med människor
. är positiv, flexibel, framåt och serviceinriktad.

Anställningen gäller tills vidare, heltid, med tillträde 1 september 2001.
Anställningen inleds
med sex månaders provanställning.

För att uppnå jämnare könsfördelning ser vi gärna manliga sökande.

Ansökan med betygsavskrifter och löneanspråk skall vara inlämnad senast
den 20 april 2001 till Kultur- och fritidsförvaltningen, Stadsbiblioteket,
Box 805, 761 28 Norrtälje.
Upplysningar:
Bibliotekschef Kerstin Ericsson, tel. 0176-71353, 070-5458927.
Fackliga frågor: Margareta Engstrand, DIK, tel. 0175-73920, Erik Klockare,
SKTF, tel.

Välkommen till Norrtälje - Årets Mångfaldskommun!
Norrtälje kommun har drygt 52 000 invånare. Den kommunala verksamheten är
decentraliserad och sköts av 3500 tillsvidareanställda. Med bara en timma
till Stockholm och Uppsala och Arlanda har du nära till storstad och
landsbygd och framförallt en storslagen skärgård. Läs mer på
www.norrtalje.se !

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager