LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: censur eller sunt förnuft?
From: Tord Heljeberg <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 23 Mar 2001 16:56:36 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (142 lines)


Hej !

Om alla bibliotekarier skulle sätta sig ned och på egen hand dra upp riktlinjer för vad
som kan definieras som kränkande i samhället, och sätta likhetstecken mellan kränkande
information och olaglighet skulle vi förmodligen inte ha några böcker alls på våra
folkbibliotek.

Ska man sortera bort kränkande information/litteratur från folkbiblioteken så måste
detta naturligtvis ske med utgångspunkt ifrån vad svensk lagstiftning definierar som
olagligt - inte enskilda personer - sedan må dessa personer ha hur högstående
moraluppfattning som helst.

mvh
Tord HeljebergEn lösning i frågan

mvh
Tord Heljeberg

Maria Bergwall skrev:

> Hej Martin och alla på listan!
>
> All form av kränkning (t ex sexuell sådan, vilket även "lättare" former av
> porr måste anses vara )eller hets mot folkgrupp är ju olagligt, och med
> stöd av detta ser jag inga problem i att avvisa låntagare som utnyttjar
> bibblans Internet till att tillfredsställa sina lågsinnade lustar!! Att
> tillåta sådant har inget som helst att göra med helgandet av tryck- och
> yttrandefriheten. Snarare visar det på en misstro mot det sunda förnuftet.
> Skulle bibliotekspersonal vara mer trångsynta än andra och därmed mindre
> lämpade att bedöma vad på nätet som kan betraktas som kränkande? Ska vi
> avhållas rätten att protestera mot förtryck och uppträda som någon sorts
> underbetald kungafamilj och inte få yttra oss i någon som helst brännbar
> fråga? Visst ska biblioteket som institution hålla en neutral profil vad
> gäller partipolitik, men när det gäller alla former av förtryck och
> diskriminering (som det oftast gäller när frågan om surf-restriktioner
> dyker upp) kan vi inte förväntas uppträda som ett neutralt kollektiv!
>
> Självfallet stöter man ibland på gränsfall där det är svårt att bedöma om
> innehållet i en websajt är grovt kränkande eller acceptabelt. Jag tror dock
> de flesta bibliotekarier är så pass medvetna om tryck- och
> yttrandefrihetsproblematiken att risken för orimliga restriktioner på
> bibliotekens internetdatorer är försumlig. När vi förbjuder besök på
> websidor med rasistiskt och sexistiskt innehåll är det inte bara ett
> allmänt ställningstagande från bibliotekets sida, utan även ett personligt.
> Jag skulle inte vilja jobba på ett bibliotek där det accepteras att
> drägglande gubbar sitter och svettas över nakna brudar på nätet . Då kan vi
> ju lika gärna börja prenumerera på Fibban och Lektyr i tryckfrihetens namn!
> Och om vi tillåter surfande på nazistiska sidor så kanske vi ska sluta säga
> ifrån när skolbarnen kallar varandra för blatte, jävla hora och bögjävel?
> Vi kan ju inte begränsa ungdomarnas yttrandefrihet!
>
> Naturligtvis är detta ett etiskt dilemma; ska man värna individens rätt
> till att ta del av vilken information han vill till vilket pris som helst,
> eller är det individens okränkbarhet och rätt att slippa utsättas för
> hatpropaganda i ena eller andra riktningen som är mest ömtålig? Låt mig
> göra som den välkände Jesus Josefsson och dra en liknelse: föreställ er en
> websida med ett innehåll som är grovt kränkande för någon gruppering i
> samhället (kvinnor, homosexuella, döva, blondiner - alternativen är
> oändliga) . Vem lider mest? De som av rigid bibliotekspersonal förvägras
> rätten att nära sina fördomar eller de som utsätts för dessa fördomar? Vem
> blir djupast kränkt? Den som fråntas rätten att diskriminera eller den som
> utsätts för diskrimineringen?
>
> Visst förstår jag att du, Martin, fruktar att restriktioner ska begränsa
> möjligheterna för allmänheten att få tag på den information de behöver och
> att det kanske i förlängningen ska uppstå ett sorts 1984-samhälle, men tror
> du inte att det är ganska osannolikt att referensramarna för vad som endast
> är att betrakta som spektakulärt eller udda och vad som är direkt stötande
> eller farligt plötsligt ska bli snävare? Är inte sannolikheten mycket liten
> att bibliotek och andra ställen med offentliga datorer plötsligt belamras
> med personal så trångsynt och bakåtsträvande att informationsfriheten
> hamnar i riskzonen?
>
> Förvisso tror jag inte heller att biblioteken skulle bli tillhåll för
> nazister och pedofiler om de blygsamma restriktionerna som finns idag helt
> togs bort, men håll med om att självaktningen stiger när man tagit
> ställning på någon front (även om det bara gäller att stänga av en
> sex-surfande låntagare) istället för att bara resingera inför den allmänna
> ruttenheten som trots allt finns både i cyberspace och in real life.
>
> Lita på det sunda förnuftet!
>
> Skrivet med glödande penna av
> Maria Bergwall
> Bibliotekarie
> Skolverket
>
>
>           [log in to unmask]
>           h.se         Till:  [log in to unmask] @ INTERNET
>                     Kopia: (Blank: Maria
>           2001-03-23      Bergwall/marber/Skolverket)
>           12:33        Ärende:   Avvisning av låntagare
>
>
>
>     Hej!
>
> Jag så nyss ett intressant mail om Censur på bibliotek, i samband med denna
> fråga så skulle jag vilja vädra ett annat spörsmål.
>
> Jag har på ett bibliotek observerat att man avvisat låntagare som tittat på
> pornografi på publika datorer. Avvisningen har skett på tid, dvs man är
> avstängd en viss tid en månad eller mer från biblioteket.
>
> Hur ställer ni er till det här och hur gör ni på resp bibliotek?
>
> Mina egna åsikter kanske är kända, men ändå, jag är emot all sorts censur,
> censur ställer till med mer problem på lång sikt än fri tillgång till allt
> material.
>
> Svara gärna till listan!!
>
> Hälsningar
>
> Martin Lindén
> KTHB

--
@ + @ + @ + @ + @ + @Tord Heljeberg
Högskolebibliotekarie [University librarian]

Högskolebiblioteket Västerås [University Library of Västerås]
Box 832
72122 Västerås
Sweden
tel: 021-101641 - [international: +46-21101641]
fax: 021-101340 - [international: +46-21101340]

http://www.mdh.se/servlet/VisaPerson?fornamn=Tord&efternamn=Heljeberg

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager