LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Mossiga kunskaper...?
From: Maria Bergwall <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 15 Mar 2001 16:01:51 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (56 lines)


Hej!

Eftersom flera av er svarat både till Miguel och biblist gällande frågan om
huruvida katalogisering och klassifikation är nödvändigt eller inte på
utbildningen så delar även jag med mig av mina synpunkter på detta område.
Denna diskussion är viktig, särskilt med tanke på att det är lätt att i all
moderniseringsiver glömma varför vi bibliotekarier är så lämpade för
databaserad informationssökning.  Som en av mina låntagar-informanter
uttryckte det när jag gjorde intervjuer till min examensuppsats:
"Biblioteket är ett analogt internet"... Huvudet på spiken!! (och i så fall
kan väl bibliotekarien jämföras med ett analogt Altavista...?)

Här är mitt svar till Miguel:

"Utifrån mina erfarenheter som relativt nyexad (1999) kan jag bara svara:
JA!!! på alla era frågor.

 För en komplett utbildning behövs grundläggande kunskaper i både
katalogisering och klassificering/indexering. Under studietiden är det
omöjligt att veta vad man senare kommer att jobba med, och det är en chimär
att tro att man ska få tillfälle att tillägna sig dessa grundläggande men
ändå komplicerade kunskaper ute på arbetsplatserna. Som ny vill man kunna
söka jobb såväl på en barnavdelning som på en fack- eller katalogavdelning
men har man inga dokumenterade kunskaper spelar det ingen roll hur lättlärd
man är. Få arbetsplatser har tid och/eller möjlighet att ge en nyanställd
undervisning i hur SAB-systemet fungerar eller hålla en snabbkurs i
katalogisering.

Katalogisering blir inte onödigt i och med att yrket förändras men däremot
modifieras kraven. Istället för att skriva katalogkort behöver studenterna
få övning och undervisning i MARC-format, LIBRIS-katalogisering och
katalogisering av elektroniskt material.

Kunskaper i klassificering är en förutsättning för att kunna ha maximal
tillgång till bibliotekens samlingar och för att kunna söka framgångsrikt i
både nationella och internationella biblioteksdatabaser. Även om mycken
informationssökning idag sker på Internet så är jag övertygad om att
bibliotekariernas främsta tillgång fortfarande är  andra biblioteks
kataloger. Dessutom är sökmotorerna på Internet enklare att handskas med om
man redan från början är van vid att tänka strukturerat och i termer av
sökbarhet.

Det är viktigt för yrkesidentiteten med en gemensam grundkompetens.
Katalogisering och klassificering är ju  de två grundpelarna i yrket varpå
bibliotekariens förmåga till helhetssyn och att söka och strukturera
information vilar! Om vi börjar se på dessa som mindre nödvändiga så kommer
kärnan i bibliotekarieyrket att urholkas och åter förvandlas till ett antal
odefinierbara semi-proffessioner."

(ett sånt här brandtal till katalogiseringens fördel trodde jag aldrig att
jag skulle hålla när jag satt och slet med KRS inför tentan...)

Vänliga hälsningar
Maria Bergwall
Skolverket

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager