LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: censur eller sunt förnuft?
From: Maria Bergwall <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 23 Mar 2001 15:27:39 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (113 lines)


Hej Martin och alla på listan!

All form av kränkning (t ex sexuell sådan, vilket även "lättare" former av
porr måste anses vara )eller hets mot folkgrupp är ju olagligt, och med
stöd av detta ser jag inga problem i att avvisa låntagare som utnyttjar
bibblans Internet till att tillfredsställa sina lågsinnade lustar!! Att
tillåta sådant har inget som helst att göra med helgandet av tryck- och
yttrandefriheten. Snarare visar det på en misstro mot det sunda förnuftet.
Skulle bibliotekspersonal vara mer trångsynta än andra och därmed mindre
lämpade att bedöma vad på nätet som kan betraktas som kränkande? Ska vi
avhållas rätten att protestera mot förtryck och uppträda som någon sorts
underbetald kungafamilj och inte få yttra oss i någon som helst brännbar
fråga? Visst ska biblioteket som institution hålla en neutral profil vad
gäller partipolitik, men när det gäller alla former av förtryck och
diskriminering (som det oftast gäller när frågan om surf-restriktioner
dyker upp) kan vi inte förväntas uppträda som ett neutralt kollektiv!

Självfallet stöter man ibland på gränsfall där det är svårt att bedöma om
innehållet i en websajt är grovt kränkande eller acceptabelt. Jag tror dock
de flesta bibliotekarier är så pass medvetna om tryck- och
yttrandefrihetsproblematiken att risken för orimliga restriktioner på
bibliotekens internetdatorer är försumlig. När vi förbjuder besök på
websidor med rasistiskt och sexistiskt innehåll är det inte bara ett
allmänt ställningstagande från bibliotekets sida, utan även ett personligt.
Jag skulle inte vilja jobba på ett bibliotek där det accepteras att
drägglande gubbar sitter och svettas över nakna brudar på nätet . Då kan vi
ju lika gärna börja prenumerera på Fibban och Lektyr i tryckfrihetens namn!
Och om vi tillåter surfande på nazistiska sidor så kanske vi ska sluta säga
ifrån när skolbarnen kallar varandra för blatte, jävla hora och bögjävel?
Vi kan ju inte begränsa ungdomarnas yttrandefrihet!

Naturligtvis är detta ett etiskt dilemma; ska man värna individens rätt
till att ta del av vilken information han vill till vilket pris som helst,
eller är det individens okränkbarhet och rätt att slippa utsättas för
hatpropaganda i ena eller andra riktningen som är mest ömtålig? Låt mig
göra som den välkände Jesus Josefsson och dra en liknelse: föreställ er en
websida med ett innehåll som är grovt kränkande för någon gruppering i
samhället (kvinnor, homosexuella, döva, blondiner - alternativen är
oändliga) . Vem lider mest? De som av rigid bibliotekspersonal förvägras
rätten att nära sina fördomar eller de som utsätts för dessa fördomar? Vem
blir djupast kränkt? Den som fråntas rätten att diskriminera eller den som
utsätts för diskrimineringen?

Visst förstår jag att du, Martin, fruktar att restriktioner ska begränsa
möjligheterna för allmänheten att få tag på den information de behöver och
att det kanske i förlängningen ska uppstå ett sorts 1984-samhälle, men tror
du inte att det är ganska osannolikt att referensramarna för vad som endast
är att betrakta som spektakulärt eller udda och vad som är direkt stötande
eller farligt plötsligt ska bli snävare? Är inte sannolikheten mycket liten
att bibliotek och andra ställen med offentliga datorer plötsligt belamras
med personal så trångsynt och bakåtsträvande att informationsfriheten
hamnar i riskzonen?

Förvisso tror jag inte heller att biblioteken skulle bli tillhåll för
nazister och pedofiler om de blygsamma restriktionerna som finns idag helt
togs bort, men håll med om att självaktningen stiger när man tagit
ställning på någon front (även om det bara gäller att stänga av en
sex-surfande låntagare) istället för att bara resingera inför den allmänna
ruttenheten som trots allt finns både i cyberspace och in real life.

Lita på det sunda förnuftet!

Skrivet med glödande penna av
Maria Bergwall
Bibliotekarie
Skolverket                                                                                
                    [log in to unmask]                            
                    h.se         Till:  [log in to unmask] @ INTERNET   
                                         Kopia: (Blank: Maria             
                    2001-03-23      Bergwall/marber/Skolverket)          
                    12:33        Ärende:   Avvisning av låntagare      
                                                                                
                                                                                        Hej!

Jag så nyss ett intressant mail om Censur på bibliotek, i samband med denna
fråga så skulle jag vilja vädra ett annat spörsmål.


Jag har på ett bibliotek observerat att man avvisat låntagare som tittat på
pornografi på publika datorer. Avvisningen har skett på tid, dvs man är
avstängd en viss tid en månad eller mer från biblioteket.

Hur ställer ni er till det här och hur gör ni på resp bibliotek?


Mina egna åsikter kanske är kända, men ändå, jag är emot all sorts censur,
censur ställer till med mer problem på lång sikt än fri tillgång till allt
material.

Svara gärna till listan!!


Hälsningar

Martin Lindén
KTHB

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager