LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: KONSTBIBLIOTEK. Svensk Biblioteksförening .
From: Abibliotekets Mail <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 13 Feb 2001 11:20:36 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (53 lines)


UPPROP angående bildande av ett nätverk till blivande SPECIALGRUPP:
KONSTBIBLIOTEKSARBETE inom Svensk Biblioteksförening. 

Här kommer ännu ett upprop. Denna gång till bibliotekspersonal på
folkbibliotek, högskolebibliotek, specialbibliotek med mera som arbetar inom
området konst.

De förslag till specialgrupper som Svensk Biblioteksförenings styrelse har
ansett intressanta går nu vidare. Uppdraget från styrelsen är bland annat
att lämna namn på minst 20 personer som önskar ingå i gruppens nätverk.

Vi söker dig som är intresserad av frågor relevanta för bibliotek som har
litteratur inom konst, design, arkitektur, foto med mera

Arbetet i Svensk biblioteksförenings nya specialgrupper skall bygga på en
mindre styrgrupp och ett aktivt intresserat nätverk runt denna.

Styrgruppen bör omfatta 5-6 personer. Redan i dag finns det 4 personer som
är villiga att arbeta i denna grupp. 

Nätverket runt intresseområdet skall var minst 20 personer för att ge fler
än i SAB´s gamla kommittéer möjlighet till aktiv medverkan. Utnyttjande av
e-post blir en naturligt viktig del för att detta skall kunna uppnås. 

Till styrelsen har inlämnats ett förslag för verksamhet inom specialgruppen
de närmaste tiden. Denna skall i första hand etablera ett hållbart nätverk
och jobba för frågor angelägna för konstbiblioteken i landet. Några möten
och seminarier skall också hållas.

Om du är intresserad av att ingå i specialgruppens nätverk eller styrgrupp,
hör då av dig till Elisabeth Kihlén ([log in to unmask]) senast den 14
februari dvs i morgon.
OBS För att vara med i nätverket eller styrgruppen måste du vara enskild
medlem i Svensk Biblioteksförening. 

Välkommen till det nya nätverket! 

Elisabeth Kihlén
________________________________________________________________________________

 Chalmers Tekniska Högskola      Chalmers University of Technology
 Arkitekturbiblioteket         Architectural Library
 Sven Hultins gata 6          Sven Hultins gata 6
 S-412 96 GÖTEBORG          S-412 96 GOTHENBURG, Sweden

 Tel.: 031 - 772 2413         Tel.: +46 31 772 2413
 Fax.: 031 - 772 2419         Fax.: +46 31 772 2419
                email: [log in to unmask]
                http://www.arch.chalmers.se/A-biblioteket/abibliotek.html

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager