LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: 6:e utlysningen inom IST-programmet
From: Ulla-Britt Nordin Siebolds <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 12 Feb 2001 16:26:53 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (50 lines)


EU-kommissionen har nyligen, som vanligt med viss försening, publicerat
den sjätte utlysningen inom IST-programmet. Av särskilt intresse för
arkiv, bibliotek och museer är utlysningar inom programmets nyckelområde
(key action) 3, Multimedia Content and Tools. Här finns denna gång två
särskilt intressanta utlysningsrubriker:
III.1.2: Heritage for All
och
III.1.3: Next Generation Digital Collections

Ansökningar skall vara inkomna till kommissionen i Bryssel senast den 25
april 2001, kl. 17.00. Observera att det i fjol genomfördes en
förändring av reglerna som innebär att ansökningarna ovillkorligen måste
vara på plats vid denna tidpunkt. Tidigare accepterades att ansökningar
som sändes med post anlände upp till tio dagar efter deadline.

Observera också att det är den slutgiltiga versionen av arbetsprogrammet
för 2001 som skall användas vid ansökningar.

För mer information om den sjätte utlysningen, se:
http://www.cordis.lu/ist/calls/calls.htm

Allt som behövs för att göra en ansökan återfinns på:
http://www.cordis.lu/ist/calls/200101.htm

Bibliotek är hjärtligt välkomna att ta kontakt med mig för ytterligare
information och rådgivning. Arkiv  hänvisas till Christer Bogefeldt
eller Björn Lindh på  Riksarkivet och museer till Maria Wikman på
Riksantikvarieämbetet eller Leif Sundkvist på Statens kulturråd enligt
tidigare utsänt meddelande.

Med vänliga hälsningar
Ulla-Britt Nordin Siebolds

--
Ulla-Britt Nordin Siebolds
1:e bibliotekarie/Handläggare
BIBSAM - Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och
utveckling
Box 5039, SE - 102 41  STOCKHOLM
tel: 08-463 42 73, mobiltel: 073-917 33 56, fax: 08-463 42 74
e-post: [log in to unmask]

Ulla-Britt Nordin Siebolds
Senior Librarian/Executive officer
BIBSAM - The Royal Library´s Departement for National Co-ordination and
Development
P.O  Box 5039, SE - 102 41 Stockholm, Sweden
Telephone: +46  8  463 42 73, fax: +46  8  463 42 74, mobile: +46 73 917
33 56
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager