LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Omorganiserad EU-rådgivning
From: Ulla-Britt Nordin Siebolds <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 12 Feb 2001 16:24:41 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (65 lines)


OMORGANISERAD EU-RÅDGIVNING

Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Statens kulturråd axlar från och
med nu Kungl.biblioteket/BIBSAM:s ansvar för rådgivning och information
till arkiv respektive museer om EU:s femte ramprogram för forskning och
utveckling. BIBSAM ansvarar även fortsättningsvis för rådgivning och
information till bibliotek av alla sorter.

De fyra myndigheterna kommer att ha nära samarbete. En gemensam
referensgrupp skall bildas, med representanter för de olika sektorerna
samt representanter för myndigheter som har omfattande intressen i EU:s
IST-program, t ex EU/FoU-rådet.

BIBSAM fortsätter att vara EU-kommissionens svenska kontaktpunkt och
kommer att se till att informationsutbytet med kommissionen löper
smidigt.

Samtliga bibliotek kan således fortsätta att vända sig till mig med
frågor om ramprogrammet.

Arkiven skall i fortsättningen kontakta Christer Bogefeldt eller Björn
Lindh på Riksarkivet.
Christer Bogefeldt nås på följande sätt:
E-post: [log in to unmask]
Telefon: 08 - 737 63 50 (vx)
Fax: 08 - 737 64 74

Björn Lindh nås så här:
E-post: [log in to unmask]
Telefon: 08 - 737 64 97
Fax: 08 - 657 95 64

Museerna skall tills vidare kontakta Maria Wikman på
Riksantikvarieämbetet eller Leif Sundkvist på Statens kulturråd. Maria
Wikman kan nås på följande sätt:
E-post: [log in to unmask]
Telefon: 08 - 5191 8022
Fax: 08 - 5191 8079

Leif Sundkvist nås så här:
E-post: [log in to unmask]
Telefon: 08 - 679 31 15
Fax: 08 - 611 13 49

Med vänliga hälsningar
Ulla-Britt Nordin Siebolds
BIBSAM

--
Ulla-Britt Nordin Siebolds
1:e bibliotekarie/Handläggare
BIBSAM - Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och
utveckling
Box 5039, SE - 102 41  STOCKHOLM
tel: 08-463 42 73, mobiltel: 073-917 33 56, fax: 08-463 42 74
e-post: [log in to unmask]

Ulla-Britt Nordin Siebolds
Senior Librarian/Executive officer
BIBSAM - The Royal Library´s Departement for National Co-ordination and
Development
P.O  Box 5039, SE - 102 41 Stockholm, Sweden
Telephone: +46  8  463 42 73, fax: +46  8  463 42 74, mobile: +46 73 917
33 56
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager