LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ang: Teknik och naturvetenskap-ämnesgrupp
From: Monika Ivarsson Almgren <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 1 Feb 2001 09:00:44 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (172 lines)


Hej,
Detta är en skapelse av den grupp som jag träffade i december och jag har anmält mig till nätverket!
/Monika

>>> [log in to unmask] 01-01-31 13:41 >>>
Hej Ärade medlemmar av BIBLIST

Vi är några bibliotekarier som vill bilda en specialgrupp inom Svensk
Biblioteksförening för att utveckla referensarbetet inom teknik och
naturvetenskap.

Efter en första intresseanmälan har vi nu blivit ombedda att skicka in en
förnyad kompletterad ansökan, bl.a. behöver vi minst 20 medlemmar till det
nätverk som ska ingå i specialgruppen.

Så här såg vår första ansökan ut:

Södertälje den 3 november 2000

Intresseanmälan/förslag till specialgrupp inom Svensk BiblioteksföreningVi är en grupp som vill starta en specialgrupp för ämnet teknik och
naturvetenskap. Jag har pratat med en del och e-postat en del. Denna
e-post har jag skickat ut:

Teknik-ämnes-grupp inom Svensk biblioteksförening?


Jag har funderingar på att bilda en teknik-ämnes-grupp inom Svensk
Biblioteksförening. Jag har fått ett papper där det står att det är dags
att lämna förslag på specialgrupper. "En specialgrupp kommer att bestå av
två delar, en styrgrupp och ett nätverk. Styrgruppen, med 4-6 personer som
är beredda att lägga ner tid på att vara drivande inom sitt
verksamhetsområde vad gäller biblioteksutvecklingen, kommer att vara de
som vill skapa ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom ett
specifikt biblioteksområde.
Nätverket, knutet till styrgruppen, kommer bestå av obegränsat antal
intresserade medlemmar som är intresserade av specialgruppens
verksamhetsområde."...
"Enskilda medlemmar i föreningen,..., med en grupp om minst 4 personer som
är villiga att ingå i en styrgrupp, kan lämna in en intresseanmälan."
Intresseanmälan ska innehålla "Ämnesområde med motivering; varför man vill
jobba med ett visst område? Övergripande målsättning; vad är det man vill
uppnå? Utkast till handlingsplan för de närmaste två åren; vad är det för
metoder man vill använda (seminarier, konferenser, projekt,
e-postlistor...?)
"Intresseanmälan ska vara föreningskansliet tillhanda senast 10 november,
2000. På styrelsemötet 8 december kommer styrelsen fatta beslut om vilka
intresseanmälningar som i första hand kan komma ifråga inför bildandet av
specialgrupper. Under januari och februari ska sedan dessa värva minst 20
medlemmar till sitt nätverk, bl.a. via föreningens hemsida, för att
specialgruppen ska inrättas. Den 7 mars kommer styrelsen slutligen ta
ställning till vilka specialgrupper som initialt kommer bildas."

Janet Wamby och Eiler Jansson har rekommenderat er för denna grupp. Är ni
intresserade?


Är du med i SB?
Vill du ingå i teknik-ämnes-gruppens styrgrupp?
eller vill du ingå i nätverket?

Mina tankar hittills har lett till följande: Vi ska utbyta kunskap och
erfarenhet om informationssökning inom ämnet teknik. Syftet är ökad
kunskap hos medlemmarna av nätverket. Handlingsplan: 1. Studiebesöksturné
på Sveriges ledande teknikbibliotek (1-2 studiebesök/år 2001-2002-2003).
2. E-post-lista - för tips om elektroniska källor, länkar, databaser,
e-tidskrifter etc etc inom ämnet teknik. + pappersbunda källor (böcker,
tidskrifter, referensverk, arkiv, standarder, patent m.m. inom ämnet
teknik). Potentiella medlemmar: Alla
bibliotekarier/informatiker/informationsspecialister etc på Forsknings-
och Folkbibliotek med ämnet teknik i sina samlingar. Studiebesök: hel dag
med lunch. 1. Chalmers 2. Luleå tekniska universitet (2001) 1. Blekinge
tekniska högskola. 2. Linköpings universitet (2002) 1. Studsviks bibliotek
2. KTHB (när nya huset finns?). etc Eventuellt kan man ordna ett föredrag
under andra halvan av dagen, med någon intressant person från "trakten"...
MEN allt detta får naturligtvis styrgruppen diskutera!!!

Vad tycks. Svara snarast om du är intresserad till e-post:
[log in to unmask] eller ring: 08-585 88 604.

Med Vänlig Hälsning
Maria
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maria Hermansson
Bibliotekarie             Telefon: 08-585 88 604
Södertörns högskola      Fax: 08-585 88 625
Campus Telge Biblioteket   E-post: [log in to unmask] 
151 81 SÖDERTÄLJE
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Och följande personer vill ingå i styrgruppen:

1. Maria Hermansson ; Filialföreståndare/bibliotekarie på Campus Telge
Biblioteket (gemensamt bibliotek i Södertälje för KTH och Södertörns
högskola, Södertörns högskola är huvudman).
2. Janet Wamby ; Filialföreståndare/bibliotekarie på Campus Haninge
Biblioteket (gemensamt bibliotek i Haninge för KTH och Södertörns
högskola, KTH är huvudman)
3. Eiler Jansson ; Kontaktbibliotekarie för teknik & naturvetenskap,
Högskolebiblioteket i Halmstad
4. Anneli Janred ; Föreståndare/bibliotekarie på Chalmers Lindholmens
bibliotek, Göteborg
5. Chris Druid ; Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek, Biblioteket för
internationellt utvecklingsarbete

Följande personer har anmält intresse för att vara med i nätverket:

1. Monika Ivarsson ; Kontaktbibliotekarie för institutionen
Ingenjörshögskolan (IH), Högskolan i Borås.
2. Irina Persson ; Kontaktbibliotekarie för ingenjörsvetenskap, fysik och
matematik, Karlstads universitetsbibliotek
3. Kent Pettersson ; Bibliotekarie, Blekinge Tekniska Högskola

Förfrågan har gått ut till fler (bl.a. till Lena Wester, som är
"folkbibliotekarie", och vi vill gärna ha med även den gruppen), men
eftersom det nu är bråttom med intresseanmälan, skickar vi in den så här,
och tror att styrgruppen har frihet att ändra den nu föreslagna
målsättningen och handlingsplanen om behov uppstår. Likaså att göra vissa
tillägg och omflyttningar vad gäller styrgrupp och nätverk.

Ämnesområde:

Informationssökning/referensarbete m.m. inom ämnet teknik och
naturvetenskap.

För min del ingår det i mina arbetsuppgifter att hålla mig ajour inom
ämnet teknik. Jag ska hålla koll på både elektroniska och pappersbundna
källor. Uppdatera en ämnes-länk-lista på hemsidan inom teknik. Se till att
referenslitteraturen inom teknik är aktuell och välanvänd. Undervisa
teknologer i bibliotekskunskap och informationssökning i databaser m.m.
Köpa in ny litteratur inom ämnet teknik, i samarbete med lärare och övrig
personal på högskolorna. Arbeta i bibliotekets informationsdisk och svara
på frågor, bl.a. inom ämnet teknik. Därför skulle det vara värdefullt för
mig att tillsammans med andra, med liknande arbetsuppgifter, hjälpas åt
att hålla oss a jour inom ämnet teknik och naturvetenskap. Jag tror att
det finns fler som jag i liknande situationer.

Övergripande målsättning:

Att öka kunskapen hos medlemmarna av nätverket. Att utbyta kunskap och
erfarenheter om informationssökning inom ämnet teknik och naturvetenskap.

Handlingsplan:

1.   Studiebesöksturné till Sveriges ledande teknikbibliotek. 1-2
studiebesök per år. Exempel på bibliotek att besöka: Chalmers bibliotek,
Luleå tekniska universitets bibliotek, Blekinge tekniska högskolas
bibliotek, Linköpings universitetsbibliotek, Studsvik, KTHB (när de har
flyttat in i sitt nya huvudbibliotek) osv. Eftersom många kanske måste
resa långt tänkte vi satsa på en hel dag på varje ställe, och då kanske
det räcker med studiebesök halva dagen och något intressant föredrag andra
halvan av dagen?
2.   E-post-lista. För tips om både elektroniska (länkar, databaser,
e-tidskrifter etc etc) och pappersbundna (böcker, tidskrifter,
referensverk, arkiv, standarder, statistik, patent m.m.) källor inom ämnet
teknik.

Potentiella medlemmar: Alla bibliotekarier / informatiker /
informationsspecialister etc. på Forsknings och Folkbibliotek med ämnet
teknik och/eller naturvetenskap i sina samlingar.


Tycker ni att detta låter intressant? Vill ni vara med i nätverket? Anmäl
er då snarast till mig på:
e-post: [log in to unmask] 
telefon: 08-585 88 604

Med Vänlig Hälsning
Maria Hermansson

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager