LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: E-böcker och bibliotek
From: Catrin Andersson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 7 Feb 2001 13:45:10 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (30 lines)


Hej1
På SKERIBI högskolebibliotek i Skellefteå medverkar vi i ett Distumprojekt
kring läsplattor. Det är studenter på Europaprogrammet som haft möjlighet
att ha en del av sin kurslittertur på läsplatta. Bibliotekets roll har
varit att ha en introduktionskurs i informationssökning för studenterna men
dessutom har vi ett par plattor som vi laddat ner offenligt material eller
annat "fritt material" som låntagare frågat efter. Erfarenheterna är dock
för få för att dra några slutsatser av ännu.
Hälsningar Catrin Andersson SKERIBI

At 01:29 2001-01-25 +0200, you wrote:
>Hej!
>Vi är två BHS studenter som planerar att skriva vår magisteruppsats om
> e-böcker ur ett biblioteksperspektiv. Eftersom detta fortfarande är ett
>relativt outforskat ämne inom disciplinen biblioteks-och
>informationsvetenskap så känner vi oss något som pionjärer inom området.
>
>Därför skulle vi gärna vilja komma i kontakt med folkbibliotek som satsar
>eller har planer på att satsa på e-böcker inom sin biblioteksverksamhet. Vi
>skulle vilja diskutera kring b.la. vilka förväntningar ni har på e-boken
>och vilka de tänkta målgrupperna är. Dessutom skulle det vara av yttersta
>intresse för oss (och kanske även för er)att genomföra en
>användarundersökning.
>
>Överhuvudtaget hade det varit intressant att komma i kontakt med Er som har
>synpunkter på eller erfarenhet av e-böcker på bibliotek.
>
>Bästa hälsningar Helén Olsson och Christel Larsen.
>
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager