LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Upprop! Nätverk till specialgruppen f ör uppsökande bibl.verks. inom Svensk Bibli oteksförening
From: Margareta Norberg <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 5 Feb 2001 20:12:35 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (35 lines)


UPPROP                  2000-01-30

Nätverk till specialgruppen för uppsökande biblioteksverksamhet inom Svensk Biblioteksförening

Till all bibliotekspersonal, som arbetar med biblioteksverksamhet riktad till funktionshindrade, äldre m.fl., eller med anpassningar, tillgänglighetsfrågor, arbetsplatsbibliotek, fängelsebibliotek m.m.

Vi vänder oss till bibliotek av alla kategorier.


UPPROP angående bildande av ett nätverk till blivande "specialgrupp för uppsökande biblioteksverksamhet" inom Svensk Biblioteksförening. Sprid gärna denna information vidare till dem som kan vara intresserade.

De förslag till specialgrupper som Svensk Biblioteksförenings styrelse har ansett intressanta går nu vidare. Uppdraget från styrelsen är bland annat att lämna namn på minst 20 personer som önskar ingå i gruppens nätverk.

Vi söker bibliotekspersonal som i någon form arbetar gentemot ovannämnda grupper. Inom folkbiblioteken är den uppsökande verksamheten etablerad. Inom högskolebiblioteken el.likn. arbetar man kanske speciellt gentemot dyslektiker, med anpassningar e.d.

Vi i styrgruppen för specialgruppen arbetar med förslag till mål och handlingsplaner för de närmaste två åren, vilka ska lämnas till styrelsen senast den 15 februari. 

Om du är intresserad av att ingå i specialgruppens nätverk eller vill veta mer, kontakta någon av nedanstående personer.
För att vara med i nätverket måste du vara enskild medlem i Svensk Biblioteksförening. 

Vi planerar att anordna träffar med nätverksmedlemmarna ca 2 gånger per år, för diskussion och information kring aktuella frågor. Vi önskar en dialog med medlemmarna och kontinuerlig kontakt kommer att ske via e-post m.m.

Kontakta någon av nedanstående personer, senast den 12 februari 2001.

Välkommen till det nya nätverket!

Gunilla Berglund, Kulturförvaltningen i Stockholm, tel. 08/508 31 954, e-postadress: [log in to unmask]
Jan Boman, Statens kulturråd, tel. 08/679 31 10, e-postadress: [log in to unmask]
Carina Eskelin, Kalmar Läns Bibliotek, tel. 0480/45 06 82, e-postadress: [log in to unmask]
Marie Gustavsson, Länsbiblioteket i Stockholms län, tel. 08/508 31 280, e-postadress: [log in to unmask]
Birgitta Irvall, Österåkers bibliotek, tel. 08/540 814 18, e-postadress: [log in to unmask]
Margareta Norberg, Länsbiblioteket i Sörmlands län/Eskilstuna stads- och länsbibliotek, tel. 016/10 14 44, 
e-postadress: [log in to unmask]

OBS!Fr.o.m. 1/1 2001 har jag ny e-postadress: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager