LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Rättskällan en portal för juridik på In ternet
From: Ingrid Kabir <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 31 Jan 2001 13:49:51 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (48 lines)


Hej alla kollegor!

Jurwebb har fått nytt namn och ny layout Rättskällan är det nya namnet.

Rättskällan http://www.sub.su.se/rattskallan/

Det är en sökbar databas för juridik på Webben. Det är ansvarsbiblioteket 
i juridik vid Stockholms universitetsbibliotek som nu presenterar sitt
bidrag 
till en nationell ämnesportal för juridik.

Vi hoppas att Rättskällan ska bli en naturlig plats för alla som söker
juridisk
information på nätet. Kommentarer och länkförslag är mycket välkomna.

Vi är tolv ämnesredaktörer som registrerar poster. Arbetet sker tillsammans 
med andra juridiska bibliotek. Den som vill vara ämnesredaktör är välkommen
att kontakta oss.

ANSBIBJUR en lista för bibliotekarier som arbetar med juridik.

Att bli medlem 
Till  [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>
Utelämna Subject
Skriv i meddelenade rutan  SUBSCRIBE ANSBIBJUR

Att skicka ett meddelande till alla som är med 
Till  [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]> (List
address)

Att lämna listan
Till  [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>
Utelämna Subject
Skriv i meddelenade rutan  SIGNOFF ANSBIBJUR


Hälsningar
Ingrid Kabir

Ingrid Kabir
Head of Law Section
Stockholm University Library
106 91 Stockholm, Sweden

Telephone: 46-8-162752
FAX: 46-8-161400
Mailto:[log in to unmask]
http://www.sub.su.se/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager