LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Bildande av specialgrupp: Marknadsföring , för Svensk biblioteksförening
From: Christer Bergqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 23 Feb 2001 07:31:16 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (58 lines)


Hej
Är intresserad av att ingå i ett nätverk under de premisser som skissats.At
21:07 2001-02-12 +0100, you wrote:
>   TILL: Bibliotekspersonal på folkbibliotek, högskolebibliotek,
>specialbibliotek m.fl. 
> 
> 
> Vi vänder oss till bibliotek av alla kategorier. 
> UPPROP angående bildande av ett nätverk till blivande SPECIALGRUPP:
>MARKNADSFÖRING inom Svensk Biblioteksförening.  Sprid gärna denna
>information vidare till dem som kan vara intresserade.  De förslag till
>specialgrupper som Svensk Biblioteksförenings styrelse har ansett
>intressanta går nu vidare. Uppdraget från styrelsen är bland annat att
>lämna namn på minst 20 personer som önskar ingå i gruppens nätverk. Vi
>söker dig som är intresserad av marknadsföring av biblioteket som idé och
>dess tjänster. Tanken är att med en specialgrupp för detta intresseområde
>kunna fördjupa och utveckla den strategiskt viktiga marknadsföringen av
>bibliotek av alla typer. Arbetet i Svensk biblioteksförenings nya
>specialgrupper skall bygga på en mindre styrgrupp och ett aktivt
>intresserat nätverk runt denna. Styrgruppen bör omfatta 5-6 personer. 
>Nätverket runt intresseområdet skall var 20 personer för att ge fler än i
>SAB´s gamla kommittéer möjlighet till aktiv medverkan. Utnyttjande av
>e-post blir en naturligt viktig del för att detta skall kunna uppnås.
>Antalet träffar planeras att inte vara lika omfattande som tidigare för att
>ge fler möjlighet att engagera sig utan att komma i konflikt med det
>ordinarie arbetet. Till styrelsen har inlämnats ett förslag för verksamhet
>inom specialgruppen de närmaste två åren. Tanken är att blanda flera mindre
>workshop (för erfarenhetsutbyte och respons på det man håller på med. Exvis
>hemsidor som marknadsför biblioteket) med några större konferenser.
>Regionala träffar i början av verksamheten är också tänkta.   Om du är
>intresserad av att ingå i specialgruppens nätverk eller vill veta mer,
>kontakta sammankallade Mats Claesson. 
>För att vara med i nätverket måste du vara enskild medlem i Svensk
>Biblioteksförening.  Vi behöver din intresseanmälan senast den 14
>februari - ange då om du är intresserad av att ingå i styrgruppen eller i
>nätverket. Välkommen till det nya nätverket! 
> 
> Vi som lämnat in förslaget till denna specialgrupp har ingått i SAB´s
>gamla kommitté för information och marknadsföring. Eva Hartman-Juhlin,
>Ultunabiblioteket.  Dag Jonasson, Mörbylånga bibliotek  Ingela Agert,
>Södra Sandby bibliotek  Mats Claesson, Partille bibliotek  e-postadress
>för intresseanmälan  [log in to unmask] 
> mats Claesson 
>_______________________________ 
>e-post: [log in to unmask] 
>Partille bibliotek 
>Box 602 
>433 28 Partille  tel: 031 - 792 10 19 
>fax: 031 - 44 46 32 
>mobil: 0709 93 10 19 
>http://www.partille.se  
Christer Bergqvist
[log in to unmask]
Kalmar Läns Bibliotek/Regionförbundet
Tele:0480-450680, 070-3120146
Fax 0480-17437
Box 963
391 29 Kalmar

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager