LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Studentkortet som lånekort och inpasseringskort
From: Egon Nilsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 21 Feb 2001 15:24:23 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (80 lines)


För kännedom!

På Högskolebiblioteket i Gävle använder vi studentkortet som lånekort i
vårt system Libra III.
Kortet används även som inpasseringskort på Högskolan.

Efter vissa inkörningsproblem under hösten, fungerar det fr.o.m. vt 2001.

Det är standard Plessey-kod (UK Plessey) som används på studentkortet.

Alla nya studenter får kortet utan kostnad för biblioteket.

För en reducerad kostnad för biblioteket, bytte Studentkortet AB ut
befintliga studenters kort utan streckkod, till nya kort med streckkod.
 
För "icke studenter", lärare och externa låntagare, används ett särskilt
lånekort med Plessey-kod. Dessa kort beställer vi oberoende av
Studentkortet AB.

Vi har även kvar äldre lånekort med Codabar-kod och den kodtypen används
även på böckerna.

Studentkortet AB och biblioteket gör ett gemensamt uttag av antagna
studenter från LADOK och filen används dels för studentkortsproduktionen
och dels importeras den till låntagarregistret, så att vi har personnummer,
namn och adress på de nya studenterna.
Säkerhetsavdelningen på skolan får också filen, för användning i
inpasseringssystemet.

Om studenten inte hunnit få sitt studentkort vid första besöket på
biblioteket, aktiveras låntagarposten med körkort eller ID-kort som grund -
personnumret blir låntagarnummer.
På körkorten finns också streckkod som går att använda i bibliotekssystemet.
Hos oss måste vi skriva in århundradet 19 innan scannern läser personnumret.

När studentkortet sedan kommer, knyts kortnumret till den befintliga posten.
På studentkortet klistar studenten sitt terminsmärke, som visar att han/hon
har betalt terminsavgiften till kåren.

Inför höstterminerna ska studentkorten gå att få ut i tid till terminsstarten.
Inför vårterminerna är tidsschemat mer pressat och korten kommer inte
riktigt i tid till terminsstarten f.n.

Det är en stor fördel att studenterna kan använda samma kort för flera
ändamål.
De är mycket rädda om kortet (det ger ju rabatter hos SJ och på andra
ställen) och har det alltid tillhands.


INKÖRNINGSPROBLEM
Våra äldre scannrar kunde inte läsa koden från de blanka plastkorten och
produktionen av själva korten blev försenad under ht 2000.

Efter inköp av nya scannrar och justering av bakgrunden på studentkortet
(inga störande gränser mellan fält i olika färger) fungerar det nu bra.


INFORMATION
Information om användningen av studentkortet som lånekort m.m. lämnas av
Anderz Petersson på Studentkortet AB.
Tel 08-54570120. E-post: [log in to unmask]

Undertecknad svarar på frågor om erfarenheterna på Högskolebiblioteket i
Gävle.

Hälsar
Egon Nilsson
Systembibliotekarie 

________________________________________________________

Egon Nilsson
Högskolan i Gävle (University of Gävle)
Biblioteket       (The Library)
801 76 Gävle
SWEDEN

tel 026 - 64 89 40
fax 026 - 64 88 70
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager