LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Biblioteksjuridik igen!
From: Agneta Lindh <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 21 Feb 2001 14:01:12 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (55 lines)


Biblioteksjuridik ännu en gång!

”DET BEROR PÅ” - denna gång i Kalmar!

BIBSAM, Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och
utveckling har vid tre tillfällen anordnat en tvådagarskurs i
biblioteksjuridik. Den senaste kursomgången var i Lund i februari.
Eftersom vi då inte kunde bereda plats för alla intresserade återkommer
vi nu med ytterligare en kurs i södra Sverige – denna gång i Kalmar.
Inför detta tillfälle har vi cirka 15 platser kvar, så vi anbefaller
snabb anmälning. I vanlig ordning gäller principen ”först till kvarn”.

Plats: Högskolebiblioteket i Kalmar, Nygatan 18
Tid:   5 - 6 april 2001 (Början dag ett  klockan 10 och slut dag två
klockan 16:30)
Pris:   2 000  kronor (inklusive måltider och kursmaterial)

Kursen vänder sig till aktiva bibliotekarier inom alla sektorer, dvs.
både forsknings- och folkbibliotekarier. Avsikten är att belysa de
rättsliga ramarna för biblioteksverksamheten samt huvudlinjerna av den
juridik som har att göra med bibliotekets olika informations-tjänster.

Ansvarig för kursens innehåll och uppläggning  är KB:s verksjurist,
Susanna Broms tillsammans med Agneta Lindh från BIBSAM. Susanna Broms är
huvudlärare för kursen och dessutom medverkar de båda juristerna Lotta
Kavtaradze i avsnittet om datalagstiftningen och Magnus Josephson om
upphandling.
För att skapa möjligheter för en fri och livlig diskussion har vi
beslutat att begränsa deltagarantalet till cirka 25 personer.

Programmet kommer att ta upp bl.a. följande områden:

Biblioteken och yttrandefriheten.
Regelverket: Bibliotekslagen, Författningar etc.
Låntagaren och biblioteket - relationen (avtalsrätt, låneregler,
fullmakter)
Föräldrabalken - barn och lånekort/regler.
Sekretess avseende uppgift om lån m.m.
Betalningsföreläggande och handräckning; ansökan hos
kronofogdemyndigheten
Upphovsrätt
Digital publicering
Personuppgiftslagen
Upphandling och avtalsvillkor

Ett fullständigt program skickas ut före kursen.
För närmare upplysningar kontakta Susanna Broms
(08-463 44 09, [log in to unmask]) eller Agneta Lindh (08-463 42
69, [log in to unmask])

Anmälningar vill vi ha senast den 14 mars.
Skicka dem per post eller e-post till [log in to unmask]

Ange faktureringsadress!
Vi bekräftar anmälningarna och fakturerar avgiften efter kursens slut.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager