LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ang: Ikoner-konferens
From: Barbro Ejendal <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 16 Feb 2001 13:30:43 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (65 lines)


Ja den blir nog mkt intressant!

barbro

Barbro Ejendal
Internationella Biblioteket
070 - 46 31 234

>>> [log in to unmask] 01-02-16 10:07 >>>
Ikoner, oberoende publikation utgiven av BTJ, inbjuder till konferensen

BIBLIOTEK OCH IDENTITET : AGENDA 2010

Agendan är där vi skriver upp vad vi ska göra och kanske också vad vi skulle
vilja göra. Noterar våra möten, våra planer och våra visioner. Vad tror vi
att det står i den år 2010?

"Byggnaden - Lokalen - Rummet: finns det något bibliotek att gå till?"
Snøhetta är arkitektfirman i Oslo som ritat, projekterat och inrett det nya
biblioteket i Alexandria. De kommer att berätta om arbetet med Bibliotheca
Alexandrina men framför allt om hur man skulle bygga ett bibliotek tio år
framåt i tiden.

Bibliotek är ålagda också en inre utsmyckning. Hur går detta förfarande till
och var kommer konstnären in? Hur planeras, och hur reageras inför
omständigheter där biblioteket vill ta upp en dörr mitt i konstverket,
blockera det med böcker eller hänga sladdar och uttag för alla sina moderna
maskiner? Staffan Cullberg, direktör vid Statens konstråd, redogör.

Tomas Lidman och Sven Nilsson är samtalspartner. De förtydligar, ställer
frågor, drar slutsatser, framför egna erfarenheter och uppfattningar samt
initierar en allmän diskussion. Drar med resurspersoners hjälp vidare in i
det eventuella biblioteket: "Samlingarna: finns det några hyllor?" Vad finns
det i så fall på dem? Böcker och tidskrifter? Eller teknik? "Nätet, ett
annat nät eller flera olika nät?"

Birgitta Olander funderar kring och utmanar till debatt om
bibliotekarieutbildningen. Hur den förhåller sig till de rekryteringsproblem
som blivit allt tydligare i bibliotekssammanhang. Hur den läggs upp i dag
för att fungera för en morgondagens bibliotekarie.

Med anledning av Riksdagsbibliotekets just då pågående 150-års jubileum
berättar överbibliotekarien Margareta Brundin om biblioteket och om vad de
politiska beslutsfattarna kan förvänta sig därifrån om ett decennium.

Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen är lärare vid Danmarks
Biblioteksskole. De gav förra året ut boken Gør biblioteket en forskel? i
vilken de undersökt hur medborgaren ser på sitt bibliotek. Här berättar de
om sin bok men har också dragit vidare slutsatser av sina undersökningar för
att påvisa vilka förväntningar som allmänheten har på sina bibliotek framåt
i tiden. De samtalar med Inger Eide-Jensen - och med er.

Från historielektionen minns ni hur många ledamöterna i riksdagens andra
kammare var. Anmäl er därför så snart som möjligt!

Tid: Torsdagen den 31 maj 2001 kl 9-16.
Plats: Gamla riksdagshuset, Andra kammarsalen.
Pris: 1 500:- exkl moms, men inkl för- och eftermiddagskaffe samt
buffélunch.
Anmälan: Ikoner BTJ 221 82 Lund, fax: 046/37 22 50, telefon: 046/18 02 61,
e-post:
[log in to unmask] 

Hjärtligt välkomna!
Jan-Eric Malmquist

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager