LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: CODEX - ny portal till regler och riktlinjer so m rör forskningsetik
From: Lagvik Christer <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 27 Feb 2001 11:11:11 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (44 lines)


        CODEX - ny portal till regler och riktlinjer som rör forskningsetik

        Vilka regler gäller för utförandet av djurförsök? Vilka är de
viktigaste reglerna för klinisk läkemedelsprövning? Hur skall forskare
hantera personuppgifter? Vilka rättigheter har en patient som deltar i ett
forskningsprojekt? Hur har skilda organisationer och myndigheter ställt sig
till kloning av människor? Frågor som dessa kan man finna svar på genom att
besöka den nya webbplatsen CODEX som sammanställts vid forskningsprogrammet
i biomedicinsk etik vid Uppsala universitet. 

        CODEX ger tillgång till och kännedom om de riktlinjer, etiska koder
och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen.
Webbplatsen är främst tänkt som en gemensam informationskälla för forskare
men är också användbar för andra grupper som är intresserade av
forskningsetiska frågor, t ex studenter, lärare och allmänheten. 

        CODEX har sammanställts av Stefan Eriksson, Forskningsprogrammet i
biomedicinsk etik, och Christer Lagvik, Vårdbiblioteket , Uppsala
universitet.

        Adressen till CODEX är: http://www.codex.uu.se

        Projektet har genomförts med stöd från Cancerfonden,
Forskningsrådsnämnden, Humanistisk- samhällsvetenskaplig forskningsrådet,
Medicinska forskningsrådet, Naturvetenskapliga forskningsrådet, Riksbankens
Jubileumsfond, Skogs- och jordbrukets forskningsråd, Socialvetenskapliga
forskningsrådet, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och
forskning, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, Stiftelsen för
miljöstrategisk forskning samt Teknikvetenskapliga forskningsrådet och
Vårdalstiftelsen. 


----------------------------------------------------------------------------
-----
Christer Lagvik
Uppsala universitet
Vårdbiblioteket / Library of Health and Caring Sciences
Döbelnsgatan 2
S-752 37  Uppsala
Sweden
 
Tel: 018-4716603
Fax: 018-4716675
E-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager