LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Bibliotekarstillinger ved NB Rana (Norge)
From: Jonny Edvardsen <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 28 Dec 2000 11:50:42 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (113 lines)


Hei!
Først vil jeg benytte anledningen til å ønske våre nordiske venner god jul
fra oss under polarsirkelen. Vedlagt ligger informasjon om tre ledige
stillinger som kanskje kan være av interesse for deltakerne på BIBLIST.

Hilsen

Jonny Edvardsen
NB Rana
Norge
---------------------------------------------------

Nasjonalbibliotekets avdeling i Rana ble opprettet i 1989. Arbeidet ved
institusjonen er i stor grad knyttet opp mot fire ulike sektorer:
Pliktavleveringsordningen, Depotbiblioteket, audiovisuelle samlinger og
tjenester, samt oppbygging av nasjonalbibliotekets digitale tjenester. NB
Rana ivaretar viktige publikumsmessige funksjoner innen disse feltene. Det
er omlag 200 ansatte ved Rana-avdelingen.

Vi har for tiden tre ledige stillinger:
AVDELINGSLEDER Depotbiblioteket
BIBLIOTEKAR (Musikkarkivar)
BIBLIOTEKAR

Da vår avdelingsleder er gått over i annen stilling søker vi
AVDELINGSLEDER DEPOT
(St.kode 1407, ltr. 53-54)

Depotbiblioteket har ansvar for bevaring, registrering, fjernlån og
videreformidling av bibliotekmateriale.

Vår nye avdelingsleder bør ha
- 3-årig bibliotekutdanning
- god kjennskap til utlånsbibliotek
- ledererfaring
- gode samarbeidsevner

Vi tilbyr
-interessante arbeidsoppgaver
-deltakelse i bedriftens ledergruppe
-gode arbeidsforhold i trivelig miljø
-telefonordning

Nærmere opplysninger om stillingen får ved henvendelse til 
avd.dir. Bjørg Simonsen, tlf. +47 75 12 11 12

Søknad merket "17/00 Avdelingsleder" med kopi av vitnemål og attester
sendes:
Nasjonalbiblioteket avdeling Rana
N-8607 MO I RANA
Norge 
Søknadsfrist: 25. januar 2001

------------------------------
Ved Lyd- og bildearkivet er ledig 1 årsvikariat med mulighet til forlengelse
som:
BIBLIOTEKAR (Musikkarkivar)
(St.kode 1410. LR 08)

Lyd- og Bildearkivet forvalter landets største samling av masterbånd i
tillegg til grammofonplater, CD-plater og andre lydfestinger. 

For stillingen kreves
-bibliotekarutdanning 
-ønskes utdanning eller praksis i musikkfag
-interesse for å arbeide med musikk er en betingelse
-erfaring fra kulturarbeid og arkivarbeid vil være en fordel
- personlig egnethet.

Arbeidsoppgaver 
Saksbehandling i forbindelse med mottak, registrering/katalogisering og
formidling av musikkmateriale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder
Asbjørn Straumfors eller fagleder Trond Valberg, tlf. +47 75 12 11 11

Søknad merket "19/00 Bibliotekar (Musikkarkivar)" med kopi av vitnemål og
attester sendes:
Nasjonalbiblioteket avdeling Rana
N-8607 MO I RANA
Norge 
Søknadsfrist: 15. januar 2001

------------------------------------------------
Ved Senter for plikt, Periodikakontoret, er det ledig en fast stilling som:
BIBLIOTEKAR
(St.kode 1410, LR 8)

Senter for plikt har ansvar for pliktavlevering av allment tilgjengelige
dokument i Norge og er sentral i Nasjonalbibliotekets samlingsoppbygging.

For stillingen kreves 
- 3-årig bibliotekarutdanning eller tilsvarende norsk eller utenlandsk
bakgrunn 
- Personlig egnethet, 
- gode evner til samarbeid
- initiativ 
- evne til å arbeide selvstendig vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver
Ved kontoret arbeides det med pliktavlevert periodisk materiale både i
tradisjonelt papirformat og elektronisk format. BIBSYS er hovedredskap for
arbeidet. Ved behov kan også arbeidsoppgaver ved senterets andre kontorer
være aktuelt.

Nærmere opplysninger om stillingen får ved henvendelse til avd.leder Johan
Henden, tlf. +47 75 12 11 34 

Søknad merket "18/00 Bibliotekar" med kopi av vitnemål og attester sendes:
Nasjonalbiblioteket avdeling Rana
N-8607 MO I RANA
Norge 
Søknadsfrist: 15. januar 2001 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager