LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SWEDEN-L, MUSWEB-L och MCN International Special Interest Groups: Scandinavia
From: Mattias Brundell <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 14 Dec 2000 15:26:40 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (185 lines)


TILL ALLA MUSEER OCH MUSEIBIBLIOTEK (och andra med intresse för svenska
museers verksamhet):

Hej! Jag vill bara informera om att det existerar en allmän diskussions- och
informationslista för svenska museer - SWEDEN-L. Den för för närvarande en
tynande tillvaro (endast 86 personer har i dagsläget anmält sig till den),
men förtjänar att tas i mer allmänt bruk som den museernas motsvarighet till
BIBLIST den borde vara. Detta förutsätter att den får en bred anslutning av
verksamma vid svenska museer och museibibliotek (och naturligtvis även andra
som har ett intresse för svenska museifrågor!). Jag tror nämligen att denna
lista skulle kunna fylla en viktig funktion som ett forum för information
och debatt när det gäller museifrågor.

Anmäl er till SWEDEN-L genom att skriva ett meddelande till
[log in to unmask] med kommandot (klipp och klistra det!):

             SUBSCRIBE SWEDEN-L

i meddelandefältet. Lämna ämnesraden tom.

SWEDEN-L fann jag i SUNET:s förteckning över LISTSERV-listor
för en tid sedan, när jag undersökte om det verkligen inte fanns någon
allmän diskussionslista för svenska museer, eftersom jag annars hade tänkt
agera för att inrätta en sådan.

Visserligen finns det redan ett etablerat debatt- och informationsforum på
Museiföreningens webbsidor - Museiföreningens Debattforum (adress:
http://www.vestris.com/db-cgi/zed/agnes?CultureAgnes+CultureAgnesHTML+nocache).
Men eftersom Museiföreningens Debattforum fordrar att man aktivt "knappar in
sig" på denna adress, förefaller detta inte vara särskilt väl utnyttjat
(endast 16 inlägg finns registrerade för innevarande år). Följdaktligen
behövs en effektivare kanal för att dryfta gemensamma angelägenheter, och
det bästa sättet är att enl. min övertygelse att ta i vidare bruk den
svenskspråkiga e-postlista som inrättats för ändamålet. Vill man ha ett
vitalt forum är det därför angeläget att så många som möjligt anmäler sig
till listan!


Jag återger här den presentation om SWEDEN-L som jag fick i samband med att
jag anmälde mig till listan:

"From: "L-Soft list server at MUSENIC (1.8d)" <[log in to unmask]>
Save Address - Block Sender
Reply-To: [log in to unmask]
To: Mattias Brundell <[log in to unmask]> Save Address
Subject: Usage guidelines for SWEDEN-L
Date: Mon, 27 Nov 2000 08:48:29 +0100

SWEDEN-L is intended to cover issues of concern to the museum
community in Sweden and all subjects of discussion relevant in that
context can freely be addressed to the list. Particular emphasis may be
placed on means by which museums make their information resources
available to the network community. This includes discussion of means for
providing and accessing network services, creating network-based
exhibitions, and general announcements of Swedish museum activities.

SWEDEN-L will primarily be used for Swedish language material.
Only registered members of the list may address communications to
it. All contributions are subject to the approval of a moderator.
Anything not relevant to the goals of the list as stated here
will be not be forwarded to the list.

The list may not be used for commercial advertising. You are
welcome to describe goods and services which you feel may be of
interest to the other list members, including price information,
but any such communication must be completely devoid of hype.
This includes "subliminal" messages in e-mail signatures or
benign references the external resources that are of clearly
commercial nature. The sole right to determine what is acceptible
in this regard is retained by the operator of the host system.

SWEDEN-L replaces ICOM-SWEDEN which was operated on behalf of the
Swedish National Committee of the International Council of Museums.
You may also be interested in joining ICOM's central distribution
list, ICOM-L. Much of the traffic that had initially been
envisioned as appropriate for lists operated by individual ICOM
committees is currently being posted to ICOM-L. (This is the
primary reason for the change in the present list's initial identity.)

Also, if you are interested in the provision of museum services
via the World Wide Web, you may wish to join MUSWEB-L.

Further information about these lists may be obtained by
sending a message to [log in to unmask] containing either or
both of the commands,

     INFO ICOM-L
     INFO MUSWEB-L

ICOM's host site on the Web is at http://www.icom.org/

All contributions to SWEDEN-L are available in publicly
accessible archives at:

     http://nic.museum.org/archives/icom-sweden.html

Host services for SWEDEN-L are provided by the Swedish Museum
of Natural History."

MUSWEB-L är en annan e-postlista som nämns i meddelandet. Detta är en lista
med internationell inriktning som fokuserar på webbtillämpningar för
museiändamål. Språket är här engelska. Denna lista kan säkert vara nyttig
för de som ägnar sig åt webbutveckling vid svenska museer (om inte annat för
att skapa sig en uppfattning om vad som händer inom denna nya och snabbt
expanderande verksamhetsgren för museernas del). Jag har även anmält mig
till denna lista och återger här motsvarande information som gavs för den
svenska listan (jag har endast tagit med särskilt relevant information, och
har markerat uteslutna partier med uteslutningstecken):

"From: "L-Soft list server at MUSENIC (1.8d)" <[log in to unmask]>
Save Address - Block Sender
Reply-To: [log in to unmask]
To: Mattias Brundell <[log in to unmask]> Save Address
Subject: Usage guidelines for MUSWEB-L
Date: Wed, 29 Nov 2000 12:53:22 +0100
Reply Reply All Forward Delete Previous Next Close


(...)

The Museum Web Development List, MUSWEB-L, is intended to provide a forum
for the discussion of issues related to the development of World Wide Web
services at museums and applications of closely associated technologies.
This includes administrative concerns in the maintenance of Web sites,
technical matters relating to the authorship and transfer of hypertext
documents, and the preparation of multimedia material.

All network services commonly accessed from the Web environment using
mailto, ftp, and gopher URLs lie within the scope of the list. This
includes technical issues that do not relate directly to the Web such as
digital sound and image capture, e-mail distribution lists, and general
network architecture. Non-networked applications of multimedia
technologies are also suitable for discussion. (...)


Host services for MUSWEB-L are provided by the Department of Information
Technology at the Swedish Museum of Natural History. The list owner is:

       Cary Karp <[log in to unmask]>

(...)"


Anmäl er till MUSWEB-L genom att skriva ett meddelande till
[log in to unmask] med texten:

             SUBSCRIBE MUSWEB-LMuseum Computer Network (MCN) är en ideell organisation, som har till
ändamål att främja användningen av IT inom museer över hela världen:
Följande presentation har jag kopierat från deras webbsidor (adress:
http://www.mcn.edu):

"The Museum Computer Network is a nonprofit organization of professionals
dedicated to fostering the cultural aims of museums through the use of
computer technologies. We serve individuals and institutions wishing to
improve their means of developing, managing, and conveying museum
information through the use of automation. We support cooperative efforts
that enable museums to be more effective at creating and disseminating
cultural and scientific knowledge as represented by their collections and
related documentation".

Denna organisation underhåller en rad mer eller mindre specialiserade
e-postlistor (en förteckning finns på: http://www.mcn.edu/sig.htm). Här
finner man under rubriken: "International Special Interest Groups" en
skandinavisk lista. Närmare information om denna (inkl. anmälningsformulär)
finner man på:

           http://www.mcn.edu/scan_subscribe.taf

Eftersom jag antar att detta utskick främst når olika museibibliotek, ber
jag er att skicka informationen vidare inom resp. museum.


Vänliga hälsningar, Mattias Brundell
                    Tekniska museet
                    Biblioteket

                    Tel.08/4505653

                    E-post: [log in to unmask]
_____________________________________________________________________________________
Get more from the Web. FREE MSN Explorer download : http://explorer.msn.com

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager