LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ledig lederstilling Univ.-bibl. i Trondheim
From: Harald Bohn <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 8 Dec 2000 11:54:19 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (36 lines)


LEDIG STILLING VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBiT) har ledig stilling - for deg som
liker å skape resultater for deg selv og andre !

SEKSJONSSJEF  

Ved UBiT er det opprettet en ny stilling med administrativ og faglig ledelse
av Seksjon for teknologi og arkitektur som består av fem av UBiTs i alt 11
bibliotek og har ca. 60 tilsatte. Ledelses-området omfatter overordnet
ansvar for planlegging og daglig drift, samt utvikling og disponering av
personal-messige og økonomiske ressurser i tråd med UBiTs strategier og
handlingsplaner, og i samsvar med tildelte ressursrammer. Den nye lederen
vil få en aktiv rolle i den videre organisering av seksjonen. Lederen
rapporterer til Bibliotekdirektøren og deltar i direktørens ledergruppe.
UBiT står overfor store utfordringer og vi vil møte disse på en offensiv
måte. Vi er en organisasjon i kontinuerlig utvikling og den nye lederen har
en sentral rolle i dette arbeidet.

Stillingen lønnes som seksjonssjef, (kode 1211), ltr. 44-72, brutto kr
298.031,- til 499.331,- pr. år.
Stillingen vil normal bli avlønnet i ltr. 51-55, brutto kr 336.731 til kr
361.831,- pr. år.

Nærmere opplysninger og stillingsbeskrivelse fås hos bibliotekdirektør Ingar
Lomheim, tlf. 73 59 02 90 eller e-mail [log in to unmask]

Fullstendig utlysingstekst i Norsk lysingsblad nr.289, den 13.12.00 samt
stillingsbeskrivelse finnes på NTNUs hjemmeside
http://innsida.ntnu.no/nettopp_index.php. 

Skjema til bruk for utvidet søkerliste fylles ut og vedlegges søknaden.
Skjemaet finnes på UBiTs hjemmeside http://www.ub.ntnu.no/stillinger.php. 

Søknad sendes NTNU, Universitetsbiblioteket i Trondheim, v/Bibliotekdirektøren, 
7491 Trondheim innen 29.12.2000, merket med UBiT-ref.nr. 11/2000. 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager