LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: påseendehylla
From: Lena Wester <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 30 Nov 2000 09:34:24 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (4 lines)


En fråga som framför allt rör folkbiblioteken:
På Haninge bibliotek har man börjat diskutera påseendehyllan för nyinköpta böcker, dess vara eller inte vara. Med påseendehylla menas  alltså den hylla där nya böcker ställs upp några dagar, för att personalen ska ha en möjlighet att titta i, bläddra i och på så sätt skaffa sig information om böckerna innan de släpps ut i biblioteket. Diskussionen har startat p g a ett förslag från ledningen att ta bort denna hylla, som ett led i en rationalisering och förenkling av inköps- och katalogavdelningens rutiner. Ett tillkommande argument är också att man inte kan försinka böckernas väg ut mot låntagarna. Allt måste gå snabbare och i dagens slimmade organisation har man inte tid med det merarbete denna rutin innebär. De som vill ha hyllan kvar tycker att den är viktig för kunskapen om de nya böckerna och i förlängningen för den yttre tjänsten - man har ett hum om vad som kommit och det hjälper en i informationsarbetet. 
Hur har ni det på andra bibliotek? Finns det en sådan hylla eller något annat system som motsvarar den? Om ni har påseendehylla, hur länge står böckerna där? Tacksam för alla synpunkter.
Lena Wester

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager