LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Det beror på/Lund 1&2 februari
From: Agneta Lindh <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 7 Dec 2000 13:38:38 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (49 lines)


Repris i Lund!

”DET BEROR PÅ”

BIBSAM, Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samordning och
utveckling har vid två tillfällen anordnat en tvådagarskurs i
biblioteksjuridik. Vi har fått förfrågan från flera håll om att förlägga
en kursomgång i södra Sverige, och nu kommer det att  bli av!

Plats: Lunds universitetsbibliotek, Bromansalen
Tid:   1-2 februari 2001
Pris:   2 000  kronor (inklusive måltider och kursmaterial)

Kursen vänder sig till aktiva bibliotekarier inom alla sektorer, dvs.
både forsknings- och folkbibliotekarier. Avsikten är att belysa de
rättsliga ramarna för biblioteksverksamheten samt huvudlinjerna av den
juridik som har att göra med bibliotekets olika informationstjänster.
Denna kursomgång riktar sig framför allt till biblioteksverksamma i
södra Sverige, som därför kommer att prioriteras.

Ansvarig för kursens innehåll och uppläggning  är KB:s verksjurist,
Susanna Broms tillsammans med  Agneta Lindh från BIBSAM. Susanna Broms
är dessutom huvudlärare för kursen.
För att skapa möjligheter för en fri och livlig diskussion har vi
beslutat att begränsa deltagarantalet till cirka 25 personer.

Programmet kommer att ta upp bl.a. följande områden:

Biblioteken och yttrandefriheten.
Regelverket: Bibliotekslagen, Författningar etc.
Låntagaren och biblioteket - relationen (avtalsrätt, låneregler,
fullmakter)
Föräldrabalken - barn och lånekort/regler.
Sekretess avseende uppgift om lån m.m.
Betalningsföreläggande och handräckning; ansökan hos
kronofogdemyndigheten
Upphovsrätt
Digital publicering
Personuppgiftslagen
Upphandling och avtalsvillkor

För närmare upplysningar kontakta Susanna Broms
(08-463 44 09, [log in to unmask]) eller Agneta Lindh (08-463 42
69, [log in to unmask])

Anmälningar vill vi ha senast den 22 januari.
Skicka dem per post eller e-post till [log in to unmask]

Vi bekräftar anmälningarna och fakturerar avgiften efter kursens slut.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager