LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Smålands museum lägger ner sin Biblioteks & arkivavdelning
From: Lise-Lott Teir <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 27 Jun 2000 09:37:07 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (20 lines)


Bästa kollegor,
jag vill informera er om att Smålands museum - Sveriges glasmuseum, Växjö
har beslutat stänga biblioteket och arkiven. Som skäl anges arbetsbrist!
Samtlig personal (7 personer) kommer att sägas upp. Att man tagit detta
drastiska steg beror på brist i lönekassan på ca 600-700.000 kr/år för de
lönebidragsanställda på museet. Vår arbetsledning och styrelsen för museet
anser att det är bättre att stänga en hel avdelning än att ta
till "osthyvel-modellen". Man tänker sig att de egna personalen ska klara
sig sjäva i fortsättningen.
Ett av motiven att välja vår avdelning är också ett påstående från
museichefen till styrelsen, att detta inte drabbar tredje man - för vi
besöks bara av ett fåtal från skol och universitetsvärlden. !! Han har med
ett pendrag lyckats sopa bort massvis med telefon refernsfrågor, fax , e-
post o besök från en mycket vid allmänhet!Inte minst såväl hembyggds
forskare som glasforskare.
Innan jag började min anställning som biblioteksansvarig i januari 1997
hade museet aldrig haft utbildad personal i arkiv & bibliotek. Så allt var
en stor "kökkendmödding". Nu när biblioteket till 90% är färdig uppordnat
och arkiven inplanerade i uppordningsarbetet får vi som tack för gott
arbete-present ett uppsägningsbrev på posten!

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager