LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: utlysning av anställningar
From: Åsberg Anita <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 14 Jun 2000 18:34:47 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (76 lines)


Uppsala universitetsbibliotek 

utlyser följande befattningar.


Inom Uppsala universitet planeras en enhet för digital vetenskaplig
publicering som kommer att ingå i universitetsbibliotekets organisation.
Enhetens uppgift blir att utveckla och driva en publikationsdatabas där alla
vetenskapliga Internetspridda alster kan tas in från samtliga fakulteter och
institutioner inom Uppsala universitet.  

Under förutsättning att erforderliga beslut fattas och finansiering ordnas
utlyses följande befattningar som kommer att vara enhetens bemanning.
Heltid, med tillträde snarast eller efter överenskommelse och under en
projekttid till i första hand 31 december 2001.

Enhetschef.  Ref.nr.15/00.
        med uppgift att leda, samordna och utveckla verksamheten inom
enheten. För detta krävs hög kompetens inom både teknik- och
informationsområdet samt erfarenhet av att leda projekt och driva
utvecklingsarbete. 
        Goda IT-kunskaper och färdigheter gällande relationsdatabaser, SQL
och Internetprogrammering samt kunskaper i relevanta Internet och
metadatastandarder är nödvändiga.

        För anställningen krävs bibliotekarieutbildning eller motsvarande
samt dokumenterad teoretisk och praktisk IT-kunskap. Gedigen erfarenhet av
informationshantering, sökning och metadataanvändning är ett krav. Förmåga
att bevaka utvecklingen av elektronisk publicering på både nationellt som
internationellt plan är en viktig förutsättning.
        Mycket god ledar-, organisations- och samarbetsförmåga förutsätts
för anställningen.

Programmerare/tekniker.  Ref.nr. 16/00.
        med uppgift att utveckla och ansvara för de tekniska lösningarna för
elektronisk publicering. I första hand kommer inriktningen att vara databas-
och formatfrågor. Senare tillkommer också samsökningsfrågor.

        Goda kunskaper i objektorienterad programmering, SQL samt erfarenhet
av arbete med relationsdatabaser och Internetprogrammering (t ex php) krävs.
God kännedom om relevanta Internetstandarder och erfarenhet av SGML/XML är
nödvändigt för arbetet.
        För arbetet krävs mycket god samarbetsförmåga.

Informationsspecialist/bibliotekarie. Ref.nr 17/00.
        med uppgift att med hjälp av programmeraren utveckla ett
användarvänligt gränssnitt till databasen, utarbeta rutiner och
instruktioner för inläggning och uppdatering av informationen i databasen
och ansvara för helpdesk inom elektronisk publicering.
        Anställningen kräver erfarenhet av informationshantering och
-sökning samt goda kunskaper i relevanta standarder för metadata t ex DC,
MARC.

        För arbetet krävs bibliotekarieutbildning eller motsvarande,
erfarenhet av kvalificerat biblioteksarbete samt initiativförmåga. Arbetet
förutsätter mycket god förmåga att samarbeta och skapa goda kontakter.
        Dokumenterat goda kunskaper inom IT-området, information och
kommunikation samt erfarenhet av bibliotekstillämpningar krävs liksom goda
kunskaper gällande html och relationsdatabaser.

För samtliga tre befattningar gäller att erfarenhet av elektronisk
publicering är meriterande.
I enhetens uppgift ingår att ge forskare/motsvarande råd och stöd i
publiceringsfrågor varför det är viktigt med god serviceanda och intresse
för utåtriktat uppsökande arbete.


Uppgifter lämnas av bibliotekarie Eva Müller och avd.dir. Anita Åsberg.
Fackl. repr. bibliotekarie Agneta Malmsten, SACO och bibliotekarie Ingrid
Löfgren, TCO. Samtliga tel. 018-4713900vx.

Ansökan, med merithandlingar och löneanspråk, skall sändas till
Överbibliotekarien, Uppsala universitetsbibliotek, Box 510, 751 20 Uppsala,
telefax 018-4713913 eller e-post [log in to unmask] och vara inkommen
senast måndagen den 2 juli 2000. I det fall ansökan meddelats per telefax
eller e-post skall den kompletteras med originalhandling snarast möjligt.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager