LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Bibliotek och webbutveckling (was: Outsourcing)
From: Jakob Harnesk <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 24 Mar 2000 19:59:14 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (96 lines)


At 09:35 2000-03-24 +0100, Ann-Sofie Zettergren wrote:
>Hej.
>
>Jag håller inte med Martin i hans slutsatser. Jag tycker inte att webfirmor
>har kompetens för att utveckla det digitala biblioteket, vilket verkar vara
>vad Martin förespråkar.För detta inlägg borde Ann-Sofie få medalj, för att nu travestera Tove.

Naturligtvis skall bibliotek ägna stor kraft åt att inte bara använda nätet
och dess informationsresurser utan också påverka vad som finns på nätet
genom att t ex:

- producera eget material, t ex driva ett eget elektroniskt förlag
- bygga databaser
- göra om gränssnitt så att de blir lättanvända och intuitiva
- arbeta med webbdesign
- utveckla nya och bättre metoder för att strukturera och återfinna det
elektroniska materialet (och dessa metoder kan handla om traditionell
katalogisering eller Dublin Core eller XML eller automatindexering eller
text mining eller intelligenta agenter eller avatarer eller något annat)
- samt mycket annat.

Och varför då? Jo, därför att vi nu lever i ett informationssamhälle, som
bl.a. utmärks av att många murar kring olika sektorer eller professioner
rasar samman. Och naturligtvis påverkar detta även biblioteken. Vi blir
utsatta för konkurrens, vi som varit ensamma på den här banan i hundratals
år! Men det innebär också att vi kan konkurrera med andra på områden där
vår kompetens behövs. För det gör den, den är absolut central när det
gäller att utveckla olika typer av informationstjänster. Det kräver
naturligtvis också mod, men jag är övertygad om att just vår kompetens
kommer att bli mer o mer efterfrågad under förutsättning att vi låter den
utvecklas i takt med tiden och tekniken.

Bibliotekens stora problem är ju naturligtvis att samtidigt som vi försöker
göra allt detta blir våra traditionella tjänster mer och mer efterfrågade.
Men vi kan inte välja bort det ena eller det andra, vi måste helt enkelt
försöka göra "både och". Hybridbiblioteket är här och det kommer att finnas
här ett  bra tag till.

Endast det som utvecklas överlever, som SBS sade inför sammanslagningen med
SAB. Och jag tror att det är precis likadant för bibliotek. Genom att visa
upp vår kompetens och visa att den behövs för att moderorganisationens mål
skall kunna uppfyllas, så kan vi inte bara överleva utan också utvecklas
och tillomed blomstra!

Mange hilsen

Jakob


 På min arbetsplats, NetLab vid Lunds
>unviersitetsbibliotek, har vi arbetat sedan 1992 med att utveckla metoder
>för att utvärdera, strukturera och katalogisera material på Internet och det
>är inget vi anser att någon annan yrkeskår än bibliotekarier (förstås i
>samarbete med programmerare) skall ägna sig åt. Helt enkelt för att vi är
>den yrkesgrupp som har kompetens för detta.
>
>Martin verkar bara avse katalogisering av fysiskt material (i alla fall
>tolkar jag det så) när han vill värna katalogiseringen men varför skall inte
>våra utbildade katalogisatörer även katalogisera materialet på Internet?
>
>Sedan behöver inte precis varje bibliotekarie vara expert på alla sorters
>programvaror, men varför skulle det vara så? I stort sett alla arbetsgrupper
>arbetar idag i någon form av arbetslag, där en av fördelarna är att varje
>person inte behöver kunna precis allt. Jämför t.ex. skolan där pedagoger,
>bibliotekarier och tekniker arbetar tillsammans med att stödja eleverna. Och
>är det så att man måste lära sig att behärska nya redskap som t.ex. pdf för
>att kunna fullfölja sina arbetsuppgifter, så får man väl göra det. Det är
>inget bibliotekarierna som yrkesgrupp är ensamma om att behöva kunna.
>
>Kanske är det så att Martin ståndpunkt egentligen inte är att vi
>bibliotekarier inte skall ägna oss åt att utveckal digitala bibliotek,
>kanske vill han bara framföra sina farhågor över att katalogiseringen vid
>biblioteken inte kommer att fungera vid outsourcing. Det sista kan jag
>förstå och hålla med om. Dock tycker jag inte att det ska sättas i motsats
>till utvecklingen av det digitala biblioteket
>
>mvh Ann-Sofie Zettergren
>
>Ann-Sofie Zettergren, LUB NetLab
>email: [log in to unmask]
>tel. +46 46 222 38 37
>fax +46 46 222 36 82
>
________________________________________________
Jakob Harnesk
Head of Customer Services, Karolinska institutet Library
Box 200, S-171 77 Stockholm, Sweden 
Tel: +46 8 728 66 56, Fax: +46 8 33 04 81

To avoid information stress, I only read my e-mail in the evening.
Please use the telephone for urgent messages.
_________________________________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager