LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Outsourcing
From: Jan Nilsson <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Fri, 24 Mar 2000 12:11:04 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (74 lines)


Hej
Vid malmö högskolas bibliotek gjorde vi för två år sedan en
upphandling av katalogiseringar. De anbud vi fick in var väldigt höga
och vi gick ej vidare med idén. Dock hade de påtänkta leverantörerna
alla tillgång till kvalificerade katalogisatörer med lång erfarenhet.
 Rent principiellt kan jag inte se något fel i att "outsourca"
katalogiseringen , om man nu skulle tjäna något på det vilket jag
alltså inte tror att man gör.Det som vi skulle använda den
"sparade" tiden till vore nog dels kontaktverksamhet med
främst lärarna samt undervisning i informationssökning. Detta är de
två områden inom biblioteksverksamheten som kommer att växa mest de
närmsta åren, tror jag.

Vänlig hälsning
Jan Nilsson
Mah

>         Hej
>
> Ett populärt ämne nuförtiden från ledningens sida brukar vara olika förslag
> om "outsourcing", dvs att lägga ut delar av bibliotekets verksamhet på
> entreprenad.
>
> Man föreslår då ofta att lägga ut katalogiseringen på entreprenad,
> outsourcing men upptäcker snabbt att t ex problemen med att uppdatera
> Libris skulle göra att allt arbete ändå skulle behöva dubbelkollas etc.
>
> Katalogisering är ett expertarbete, de som arbetar med det har ofta hållit
> på länge för att få den kompetens som behövs för att posterna skall bli
> korrekta och därmed sökbara på alla de sätt som vi vill.
>
> Mitt förslag är att om man nu måste lägga ut arbete på entreprenad, orsaken
> kan vara minskade resurser etc., då kan man med lätthet lägga ut jobbet med
> websidor, arbetet med att lägga ut doktorsavhandlingar och andra dokument
> etc på nätet, på entreprenad. Också arbetet med Svesök som nu mer och mer
> betungar högskolorna skulle kunna läggas ut. För de här relativt nyskapade
> teknikerna finns nu en mängd fristående företag och enskilda som har full
> kompetens för detta.
> Att se på när en bibliotekarie, fullt utbildad för kvalificerad
> katalogisering, lägger ner stor möda på att ta reda på hur ett
> specialtecken skall bli korrekt i ett PDF-dokument är både komiskt och
> tragiskt.
>
> I denna nödens tid när katalogavdelningarna skärs ned till minimum, vilket
> har till följd att restantierna växer och växer, ingen retrospektiv
> katalogisering utförs, allt detta med följd att våra användare inte får
> den service som vi skall ge dem, så borde vi i alla fall diskutera
> prioriteringarna på våra bibliotek eller resurscentrum....
>
> Det är enormt viktigt att vi får katalogposter av rang, för att kunna ge
> korrekt service och för att kunna få ut tillförlitlig statistik etc.
>
>
> Min poäng är att katalogisering är ingen särskilt enkel konst, där krävs
> unik kunskap, däremot är Webben med dess olika applikationer en relativt
> enkel konst i dessa dagar.
>
>
> Hälsningar
>
>
> Martin Lindén
> Systems Librarian
> Royal Institute of Technology Library
> 100 44 STOCKHOLM
> Sweden          +46 8 790 6673  mailto:[log in to unmask]
> http://www.lib.kth.se
> "I don't believe it" said Victor Meldrew
>
Jan Nilsson
Malmö högskolas bibliotek
Tfn 040-6657294
Mobil 0708-655226
Fax 040-6657301

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager