LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Konf. f små bibliotek/fi lialbibliotek
From: Eda Ekendahl <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 22 Mar 2000 09:10:51 +0100
Content-Type:multipart/mixed
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (127 lines) , Filanm.doc (13 kB) , Filinbj1.doc (121 kB) , Filprogr.doc (13 kB)


Inbjudan till en rikskonferens för och om små bibliotek/filialbibliotek. Hjärtligt välkomna alla berörda!
Inbjudan

Att ha och inte ha
En konferens om och för små bibliotek/filialbibliotek

Filialerna i ett bibliotekssystem är enheter som vårdas ömt av alla men ändå alltid är ifrågasatta. 
Aldrig är väl luppen så skarp som när man betraktar utlåningssiffror och verksamhet på filialer. Ska en filialnedläggning rädda årets sparbeting? Ofta väcker sådana sparförslag upprörda känslor. Låntagarna i filialernas närområde förefaller många gånger ha ett starkare förhållande till de politiskt valda än många andra. Ändå har en förskräckande mängd filialbibliotek lagts ner under de svåra åren - och fortfarande försvinner enheter varje år. Ska vi möta den nya tiden med att både vilja ha och att inte satsa? Kom och diskutera! Kom och lyssna! Kom och ta del av hur andra gör! Vi vet att ni är många och otroligt engagerade i det ni gör.

Sveriges Allmänna Biblioteksförening - SAB, och Regionbibliotek Västra Götaland inbjuder till en konferens om de små bibliotekens möjligheter. Den vänder sig till personalen på filialbibliotek/små bibliotek. Bibliotekschefer/-ansvariga liksom övriga intresserade är naturligtvis också välkomna!

Tid: Torsdagen den 4 och fredagen den 5 maj 2000. Konferensen inleds 
dag 1 med lunch kl 12.30 och avslutas dag 2 med lunch kl. 13.00. 
Plats: Vara Folkhögskola, Vara


Kurskostnad: 1000 kr exkl. moms. I denna avgift inkluderas alla måltider och logi. Inkvartering sker i dubbelrum. Enkelrum kan i undantagsfall erhållas mot en tilläggskostnad. 
SAB och Regionbibliotek Västra Götaland subventionerar konferensen.

Sista anmälningsdag: Måndagen den 17 april 2000.

Eventuella frågor besvaras av Eda Ekendahl, tfn 0511-320 62, mobil 0708-182003, 
E-post: [log in to unmask] 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !

Lotta Almqvist         Eda Ekendahl
SAB:s kommitté för bokbussar och landsbygdsfilialer     Regionbibliotek Västra Götaland
                	
Program	

Att ha och inte ha - en konferens, om och för små bibliotek/filialbibliotek, 4-5 maj 2000, 
Vara Folkhögskola Vara. Arrangeras av SAB Bussfilen och Regionbibliotek Västra Götaland i samverkan

Torsdag 4 maj
11.30-13.00       Incheckning

12.00      Lunch
13.00      Välkommen till Vara
13.10      Inledning    Joneta Belfrage, Lena Skoglund
13.20      Att ha och inte ha       Lena Skoglund
                Filialen i sitt sammanhang	
13.45      I stormen öga Margrethe Möller Berggren
                Demokratins förutsättningar i lokalsamhället
14.15      Lika för lika Kerstin Frii
                Är biblioteket till för alla eller är det bara något vi tror?
15.00      Kaffe med prat och grupparbete
16.30      På lingonröda tuvor     Karin Ljungberg
                Stort samarbete på liten ort
17.00      Åt var och en efter behov   Mikael Cederberg
                Biblioteket som plattform för byutveckling
18.00      Incheckning
19.00      Kvällsvickning, ost och vin, sång och spel

Fredag 5 maj
8.00      Frukost
9.00      Röd och vit      Lone Hedelund
                En dansk filialodyssé
10.15      Kaffe
10.45      Flyga för livet        Veronica Wägner
12.15      Varför värdera verksamheten?    Annette
Eliasson        Utvärdering och mätning
13.00      Avslutning och lunch

Medverkande: 
Joneta Belfrage, SAB:s ordförande, informerar om SAB:S arbete
Mikael Cederberg, biblioteks- och kulturchef i Åre, talar om vikten av att varje filial har en egen profil för att kunna bli en plattform för närområdets utveckling. 
Annette Eliasson, forskare vid Högskolan i Borås, pekar på utvärderingens och mätningens betydelse för biblioteksverksamheten. 
Kerstin Frii arbetar med att barn med funktionshinder skall få tillgång till samhällets kulturutbud. Hon är socionom och förälder till en pojke med Downs syndrom.
Lone Hedelund, filialsamordnare i Århus, talar om hur danska filialbibliotek arbetar.
Karin Ljungberg, Ryds bibliotek i Tingsryd, visar hur man kan samarbeta med andra institutioner i närsamhället för att utveckla biblioteksverksamheten till gagn för invånarna.
Margrethe Möller Berggren är projektledare för ett demokratiprojekt med medborgarkontor i Marks kommun.
Lena Skoglund, Chef för Regionbibliotek Västra Götaland, väcker frågor och ledsagar genom konferensen
Veronica Wägner, författare och föreståndare för filialbiblioteket i Skedevi, Norrtälje kommun, bjuder på en flygtur genom sitt författarskap och berättar om hur man kan arbeta otraditionellt på en liten filial.
                                        	
ANMÄLAN 

Att ha och inte ha
en konferens om och för små bibliotek/filialbibliotek
Vara folkhögskola, Vara
SAB:s kommitté för bokbussar och landsbygdsfilialer samt Regionbibliotek Västra Götaland.......................................................................................................................kommun anmäler        
Namn              önskar dela rum med

..........................................................................   .............................................................
epost              telefon
..........................................................................   .............................................................
Namn              önskar dela rum med

........................................................................    .............................................................
epost              telefon
..........................................................................   .............................................................
Namn              önskar dela rum med

...........................................................................    .............................................................
epost              telefon
...........................................................................    .............................................................

Arbetsadress.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Faktureringsadress (om annan än ovan).....................................................................................

.....................................................................................................   Org.nummer.....................

q Vegetarisk mat	

Kurskostnaden är 1.000:- för båda dagarna - den inkluderar logi, luncher, kaffe, kvällsvickning. Moms tillkommer. För enkelrum tillkommer kostnad.

Anmälan, som är bindande, ska vara Regionbibliotek Västra Götaland tillhanda 
senast den 17 april 2000 under adress 

Regionbibliotek Västra Götaland, Att: Ann-Christine Andersson, Box 856, 501 15 BORÅS. 
Fax 033-35 33 46. Epost [log in to unmask]

Information lämnas av: Eda Ekendahl tfn 0511-320 63, mobil 0708-182003, 
epost [log in to unmask]


                	Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager