LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Konferensen " Att bygga nätverk"
From: Zadenius Marcus <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 3 Mar 2000 10:04:42 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (66 lines)


KK-stiftelsen beviljade i maj 1998 medel till ett 1-årigt ABM-projekt 
för arkiv,bibliotek och museer i Skåne.
Den nya IT-tekniken krävde gemensamma utbildningsinsatser. 
Under året har fyra workshops hållits i 
webbdesign, bild, text och databaser.

Inom ABM-Skåneprojektet har ett tema "Resor i Skåne" lagts 
som kommer att presenteras på konferensen " Att bygga nätverk".
Konferensen är ett led i ett fortsatt nätverksbyggande när det gäller
lokalhistoria i Skåne. 

Välkomna till konferensen "Att bygga nätverk" den 28 mars - Malmö.

För ABM-Skåneprojektets arbetsgrupp

Marcus Zadenius
Lunds universitetsbibliotek


Att bygga nätverk. Erfarenheter och framåtblickande med utgångspunkt i
ABM-Skåneprojektet.
Tisdagen den 28 mars kl 9.00
Plats: Röda rummet, Malmö stadsbibliotek.

 9.00      Kaffe
 9.30-10.15   ABM i framtiden. Byråchef Björn Lindh, Riksarkivet
10.15-11.05   Kulturnät Sverige- virtuellt nätverksbyggande. ABM på
Internet.
  Rebecka Svensén, Kulturnät Sverige
11.20-11.50   Museinätverken i Skåne. Handläggare Katarina Carlsson,
Region Skåne
12.00        Lunch
13.30        Resor i Skåne. presentation av projektet. Museifotograf
Lena Wilhelmsson, 
                        Helsingborgs Museum, förste arkivarie Göran
Kristiansson, Landsarkivet i Lund
14.10        På G i Skåne. Presentation av aktuella projekt.
                          Skånska gods- och Industriminnen. Landsarkivarie
Jan Dahlin
                          Lunds UB.s specialsamlingar. En guldgruva för
lokalhistorisk forskning. 
                          Universitetsbibliotekarie Göran Gellerstam.
                          NILS, Den skånska webben och InfotekØresund.
Bibliotekarie Gunilla Fors, Malmö  
                          stadsbibliotek
                          Den skånska historieboken. Projektledare Camilla
Sjöstrand, Region Skåne
15.10        Kaffe
15.40        ABM-samarbetet- var står vi, vad vill vi, vad händer
sedan? Professor Anna Christina  
                        Ulfsparre, Lund
16.00      Har projekt någon framtid? Universitetsbibliotekarie Göran
Gellerstam, ordförande i   Styrgruppen för ABM-Skåneprojektet och
landsarkivarie Jan Dahlin, ordförande i    den regionala
ABM-Skånegruppen.
16.30      Konferensen är slut.

Anmälan om deltagande, som är bindande, skall vara konferenssekreteraren
tillhanda senast den 16 mars. Bekräftelse utsänds ej! Kostnad: 150 kr
inklusive lunch och kaffe.


Adress: Ulla Brohed, Malmö stadsbibliotek, 205 81 Malmö. Epost:
[log in to unmask] . Fax: 040- 660 8681.

Vid epost uppge fakturaadress

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager