LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Workshop om bibliotekariekompetens och marknadsföring gentemot politiker
From: Ingela Agert <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 1 Mar 2000 04:53:48 PST
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (72 lines)


Workshop om bibliotekariekompetens och
marknadsföring gentemot politikerVar med och diskutera och låt dej inspireras!
Tisdagen den 2 maj i Lund

Workshopen är tänkt som ett tillfälle att diskutera frågor kring kompetens
och marknadsföring gentemot politiker. Vi utbyter erfarenheter och idéer och
låter oss inspireras.

För att få fart på diskussionerna har vi följande agenda:
&#61623; Ingela Agert & Henrik Tegström, bibliotekarier utexaminerade från
BIVIL januari 1999: Kompetens som lockbete för att nå politiker

&#61623; Kerstin Ericsson, bibliotekschef Norrtälje bibliotek: Det
långsiktiga arbetet att hos politiker förankra folkbibliotekens roll i
utbildningssamhället

&#61623; Ingrid Kjellqvist, ordförande Bibliotekarieförbundet: Vad gör BF
för att marknadsföra bibliotekariers kompetens?

&#61623; Stina Stensson, ek. lic. Ekonomihögskolan Lunds universitet: Hur
initieras kompetensutvecklingsprocesser i folkbibliotek?

Vi diskuterar varje ämne i agendan direkt efter anförandet. Joneta Belfrage,
ordförande SAB, är moderator i diskussionerna.


Tid: Tisdagen den 2 maj 2000 kl. 9.30-16.30
Plats: Sal 109 på Kulturinstitutionen, Biskopsgatan 7, Lund
Avgift: 200:- vilken inkluderar lunch och kaffe fm och em


Workshopen är ett samarrangemang mellan SAB:s kommitté för marknadsföring
och information, Länsbibliotek Skåne, BTJ och BIVIL.


Anmälan
Senast den 7 april. Anmälan är bindande. Max 50 deltagare.
Anmälan görs på SAB:s hemsida http://www.sab.se
eller till:
Gunilla Alsterberg
[log in to unmask]
Fax: 08-566 166 50

Följande info skickas med anmälan:
Anmälan till "Workshop i Lund den 2/5"
Namn………………………………………………..
Arbets/faktureringsadress…………………………..
……………………………………………………...
……………………………………………………...
E-mail………………………………………………
Telefon……………………………………………..
Fax………………………………………………….
Vill ha te…………………………………………….
Vill ha vegetarisk lunch…………………………….


Information:

Ingela Agert, Södra Sandby bibliotek, tel. 046-356433, [log in to unmask]

Henrik Tegström, Sjukhusbiblioteket MAS, tel. 040-331853,
[log in to unmask]
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager