LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Seminarieinbjudan -Informationstjänster inom teknik & IT
From: Anders Olsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 13 Mar 2000 17:19:47 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (161 lines)


______________________________________________________

Seminarium om databaser och Web-baserade informationstjänster
för teknisk forskning, utbildning och industriell produktion
______________________________________________________

29/3 - Helsinki University
Fabianinkatu 33, Sali 13, 3. krs, HELSINGFORS

30/3 - Kungliga Tekniska Högskolan
Lokal D31, Lindstedtsvägen 17,STOCKHOLM

31/3 - Clarion Royal Christiania Hotel
Biskop Gunnerus gt 3, OSLO

Syftet med seminarieturnén är att ge en översikt över aktuella
databaser och nya Web-baserade informationstjänster inom teknik-
och IT-området. I programmet kommer att presenteras både hel-
täckande bibliografiska forskningsdatabaser och mer specifika
informationstjänster inom bland annat materialteknik, elektro-
teknik, IT samt pappers-och cellulosaområdet. Seminariet är
avsett både för bibliotekarier, informationsspecialister,
forskare och andra yrkesverksamma inom teknisk forskning,
utveckling och produktion.

Seminariet arrangeras av PrioInfo i samarbete med Cambridge
Scientific Abstracts, CRC Press, Dialog Corporation, Engineering
Information, Bell & Howell Information and Learning (f.d.UMI)
och SilverPlatter. Seminarieavgiften, 450 Skr, inkluderar lunch och
dokumentation. Då antalet platser är begränsat rekommenderar vi
att anmälningar görs så snart som möjligt, dock senast den 27 mars.


09.00 - 09.15  INTRODUKTION. Anders Olsson, PrioInfo.

09.15 - 10.00  DATABASER, FULLTEXTTJÄNSTER OCH INTERNET COMMUNITIES.
Presentation av nya informationstjänster från Engineering Information.
Ei Compendex Web - världens största tvärvetenskapliga databas inom
teknikområdet - nu med fulltextaccess genom Engineering Direct.
"Internet Communities": Ei Engineering Village, Ei Computing Village,
Ei Paper Village.
Jules Hollows, Account Manager, Ei Europe, England.

10.00 - 10.15  ENGnetBASE - CRC PRESS ENGINEERING HANDBOOKS ONLINE.
Ny Internettjänst med samlad Web-access till CRC Press världsberömda
handböcker inom olika teknikområden.
Sabina Funckert, PrioInfo.

10.15 - 11.00  KAFFEPAUS

11.00 - 11.45  INTERNETTJÄNST FRÅN CSA MED SNABB WEBACCESS TILL
VIKTIGA TEKNISKA DATABASER OCH LÄNKAR TILL FULLTEXTINFORMATION.
I CSA:s Internettjänst IDS ingår mer än 100 viktiga internationella
databaser bl a Materials Science Collection med METADEX som samlar
de ledande internationella databaserna inom materialteknik. Nyheter
under 2000: Paperbase, GeoRef och RAPRA.
Mark Furneaux, Manager European Operations, Cambridge Scientific
Abstracts.

11.45 - 12.00  COMPUTER SELECT WEB. Internetbaserad informations-
tjänst från The Gale Group som ger en heltäckande orientering om
den internationella data- och IT-branschen. Bevakning av Web-siter,
datatidskrifter, företag och produkter.
Anders Olsson, PrioInfo.

12.00 - 13.00  LUNCH

13.00 - 13.45  SKANDINAVISK INTRODUKTION AV
DIALOG@SITE & GOLD E-DOCS. Dialogs nya informationstjänster
ger snabb och säker Internetaccess till Dialogs OnDisc-databaser
med obegränsade möjligheter att länka till fulltextinformation.
Några av de viktiga databaserna inom teknikområdet är bl a Aerospace,
Paperbase, Paperchem, Compendex, METADEX och Advanced Materials.
Mike Sullivan, International Marketing Manager,Dialog OnDisc/@Site
Division, England.

13.45 - 14.30  PROQUEST COMPUTING & PROQUEST TELECOMMUNICATIONS.
Web-baserade tidskriftskollektioner med samlad åtkomst till viktiga
internationella tidningar och tidskrifter i fulltext inom områdena
telekommunikation och data/IT.
Jonathan Wynne, Area Sales Manager, Bell & Howell Information and
Learning (tidigare UMI).

14.30 - 14.45  KAFFEPAUS

14.45 - 15.30  INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER FRÅN SILVERPLATTER
INFORMATION INOM TEKNIK OCH VETENSKAP. SilverPlatter erbjuder ett brett
spektrum av ledande internationella databaser inom teknikområdet -
bl a INSPEC, NTIS, Compendex, Aerospace m fl. Genom fulltexttjänsten
SilverLinker kan användaren länka vidare direkt från en databaspost
till tidskriftsartiklar i fulltext.
Jelle Akkersdijk, Director Nordic Countries, SilverPlatter Information.

15.30 - 16.00  PRIOINFO ONLINE. Presentation av PrioInfos
skandinaviska Internettjänst som erbjuder snabb Internetaccess till mer
än 250 internationella databaser frå SilverPlatter, Dialog och Micromedex.
Anders Olsson, PrioInfo.

16.00 - 16.30  KONSORTIEUPPHANDLINGAR.
Presentation av hur organisationer och företag med likartade
informationsbehov, genom konsortieupphandling kan få åtkomst
till databastjänster till en reducerad kostnad.


16.30 - 17.00  DISKUSSION OCH AVSLUTNING
______________________________________________________________

JA TACK! Jag anmäler mig härmed till följande seminarier kring
informationstjänster inom teknisk forskning, utbildning och
industriell produktion. Seminarieavgift 450 Skr exkl. moms
faktureras vid bekräftelse av deltagande.

___  29 mars i Helsingfors på Helsingfors Universitet, Fabianinkatu 33,
         Sali 13, 3. krs, Helsinki.

___  30 mars i Stockholm på Kungliga Tekniska Högskolan, Lokal D31,
         Lindstedtsvägen 17, Stockholm.

___  31 mars i Oslo på Clarion Royal Christiania Hotel,
         Biskop Gunnerus gt 3, Oslo


Namn: :………………………………………………………………...........

Organisation:...………………………………………………………...........

Adress: :…………………………………………………………….............

Tel ...………………………………………………………………..............

E-post: :………………………………………………………………........

____________________________________________________________

Anmälningar görs per fax, post eller via e-post senast den 27 mars till
PrioInfo AB, Box 8013, S-104 20 Stockholm, Sverige. Fax +46-(0)8-652 81 15.
E-mail: [log in to unmask] För mer information angående
seminariet, kontakta Sabina Funckert, tel: +46 (0) 8-441 17 40.


Kontakta även gärna PrioInfos lokalansvariga i Finland
och Norge för mer information:
Finland: Asta Santti, tel: +358-(0)9-615 74 09,
e-post: [log in to unmask]
Norge: Morten Ragnhildrød, tel +47-(0)33-18 96 10,
e-post: [log in to unmask]
______________________________________________________

Mer information om de tjänster som kommer att presenteras på
seminariet finns tillgänglig på följande hemsidor:

PrioInfo: http://www.prioinfo.com
Engineering Information: http://www.ei.org
CRC Press: http://www.engnetbase.com
Cambridge Scientific Abstratcs: http://www.csa.com
The Gale Group: http://www.galegroup.com
Dialog: http://www.dialog.com
Bell & Howell: http://www.umi.com
SilverPlatter Information: http://www.silverplatter.com

______________________________________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager