LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: Bibliotekarietjänst i Motala
From: Christina Larson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 10 Mar 2000 08:13:39 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (83 lines)


        -----Ursprungligt meddelande-----
        Från: Kerstin Ericsson [SMTP:[log in to unmask]]
        Skickat:     den 9 mars 2000 16:56
        Till:  [log in to unmask]
        Ämne: Bibliotekarietjänst i Motala

                Motala Kommun

                Kunskapslyftet/Biblioteket

                BIBLIOTEKARIE/UTVECKLARE 100%, projektanställning under ett
år

                Motala Kommun har ambitionen att inom ramen för
Kunskapslyftet utveckla
        en
        modell för ett öppet och flexibelt lärande( infrastruktur för
livslångt
        lärande), som innebär dels att de studerande erbjuds frihet i tid
och rum
        för sina studier, dels en ökad individualisering av studiesituation
och
        ämnesval. För att detta skall vara möjligt krävs en lokal resurs för
        samordning av olika utbildningsmöjligheter i öppen och flexibel
form. Det
        krävs också en utveckling av lokala stödfunktioner för det öppna och
        flexibla lärandet. Detta gäller både tekniken (som inte alltid
finns
        tillgänglig i hemmen), andra resurser i form av tillgång till böcker
och
        annat
                material samt personligt stöd.

                Vi är nu inne i en kritisk fas av vårt utvecklingsarbete och
vi behöver
        därför
                förstärka vår organisation med ytterligare kompetens.

                Arbetsuppgifter: att genom kontakter med anordnare på
        utbildnings-  området inventera vad som kan erbjudas inom
        distansutbildning, vara med och ta
                fram informationsmaterial, inventera behovet av stödresurser
och vara
        behjälplig i
                utvecklingen av dessa, att informera de studerande om hur
man använder
        ett
                bibliotek, inventera behovet av och planera för utbyggnad av
nödvändig
                infrastruktur anpassad för distansutbildning. Du kommer att
vara en   av
        flera i det
                utvecklingsteam som finns inom Kunskapslyftet och där du med
din
                kompetens
                kommer att få en viktig roll som expert inom ditt område. Du
är en viktig
        resurs i
                arbetet med att forma en ny vuxenutbildning i Motala Kommun
inför
        2000-talet

                Kvalifikationer:bibliotekarieexamen eller motsvarande,
intresse för
        vuxenstudier
                och vuxenstuderande, intresse för och kunskap om IT-teknik,
stora krav på
                samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
Pedagogisk
        erfarenhet   och arbete med liknande arbetsuppgifter är ett plus.

                Visstidsanställning: 1 år fr o m tillträdesdagen

                Upplysningar: Ronny Hadarzon Rektor Kunskapslyftet 0141-22
58 16 eller
                0706-34 18 81 eller Margareta Alexanderson, Biblioteket,
0141-225475

                Fackliga företrädare: Helena Svensson (DIK)

                Välkommen med din ansökan: snarast till Motala Bibliotek,
Box 253, 591
        23 Motala, märk kuvertet Distansutbildning

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager