LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: projektförslag för år 2001
From: Lindé Krister <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 31 Mar 2000 16:39:22 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (39 lines)


Uppsala universitetsbibliotek/Geo-biblioteket inbjuder till projektförslag
för år 2001.

Ansvarsbiblioteket för geovetenskaper, Uppsala
universitetsbibliotek/Geo-biblioteket, genomför eller bidrar till projekt
som syftar till att befrämja den nationella informationsförsörjningen inom
sitt ansvarsområde. Finansieringen sker från de särskilda medel som avsatts
för ansvarsbibliotekssystemet och som administreras av BIBSAM. 

Uppsala universitetsbibliotek/Geo-biblioteket inbjuder nu andra bibliotek
att ge förslag för projekt inför år 2001. Projekten kan genomföras vid
Uppsala universitetsbibliotek/Geo-biblioteket, vid annat bibliotek, eller
som samverkansprojekt. Förslagen behöver inte vara helt genomarbetade, men
en förutsättning för fortsatta diskussioner om ett projekt är att det
antingen har ett nationellt perspektiv, eller är innovativt på ett sätt som
flera bibliotek kan dra nytta av. 

För att Uppsala universitetsbibliotek/Geo-bibliotekets samrådsgrupp för
ansvarsbiblioteks- funktionen skall kunna ta ställning till inkomna förslag
vid sitt sammanträde den behöver förslagen vara inlämnade senast den 10 maj
2000.

Förslagen skickas till Krister Lindé, Geo-biblioteket, Villavägen 16, 752 36
UPPSALA, eller
per e-post till [log in to unmask], som också ger upplysningar per tel.
enligt nedan.

Med bästa hälsningar
Krister Lindé
__________________________________
Krister Lindé
1:e bibl.
Uppsala universitetsbibliotek
Geobiblioteket
Villavägen 16
752 36  UPPSALA
tfn: 018-471 3363
fax: 018-471 3365
mobil: 0709-603365

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager