LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: katalogisering och status
From: Robin Gullstrand <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 31 Mar 2000 14:35:39 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (164 lines)


Hej,

Jag är varken katalogisatör eller särskilt gammal (33 år), men tycker det
är en mycket viktig diskussion som har förts här på biblist. Inte minst för
att den i grunden berör det som alla i vår yrkeskår borde sätta främst -
kvaliteten i vårt arbete.

Redan på bibliotekshögskolan 1992-1994 (BIVIL fanns då inte) förvånades jag
över den möda som lades ner på att drilla oss studenter i databassökningar.
Jag gick då den sk fof-varianten (forskning och företagsbibliotekerie), där
man hyste ett ett mer eller mindre uttalat förakt för tryckta bibliografier
och index. 

Samtidigt fascinerades jag över det yrkeskunnande som bibliotekarierna på
Lunds universitetsbibliotek uppvisade under min praktiktid hösten 1993. En
del av referensbibliotekarierna kunde den svenska statistiken på sina fem
fingrar och visste exakt var de kunde hitta en viss sorts information till
sina låntagare. Jag kunde också se med vilken noggranhet katalogisatörerna
lade ner på att katalogisera en ny bok korrekt. 

Gång på gång har jag sänt en tacksam tanke till mina föregångare, som lade
ner så mycket tid på att dokumentare, i kataloger, datumstämplar och
noteringar i böcker m m, vad de gjorde. Allt detta har sedan på ett eller
annat sätt hjälpt mig i mitt biblioteksarbete.

Jag vill redan här slå fast att jag inte på något sätt är motståndare till
den nya tekniken, utan en stor förespråkare. Alla inser vi väl det
revolutionerande med Internet och WWW. Samtidigt får vi inte slänga ut
barnet med badvattnet. Våra gamla yrkeskunskaper måste vara den grund, den
bas, som vi använder när vi utvecklar och använder den nya datortekniken.

Jag vill här gärna utveckla det resonemang som Babro Berry hade i ett
tidigar inlägg. Hon skriver där att "när jag började katalogisera, på
60-talet, var det en aktad profession där man lade stor vikt vid
noggrannhet, språkkunskaper och, inte minst, allmänbildning. Vi var många
som gjorde det på heltid och vi kontrollerades noga". 

Den sista meningen är för mig en nyckelmening och får mig att tänka på
Tomas Kuhns paradigmteori. Han använder där ett begrepp som han kalla för
"tacit knowledge". Detta kan närmast översättas med "tyst kunskap", som fås
genom att studenten genom ett stort antal övningsexempel får inblick i den
teori och tankesätt som omfattas av ett vetenskapligt paradigm. Tack vare
dessa övningsexempel kan studenten sedan lösa liknande problem, men också,
vilket är viktigare, även lösa nya problem i framtiden. 

På samma sätt är det med katalogisering. Vi har vår katalogiseringsbibel,
KRS, som ställer upp reglerna för hur en riktig katalogisering skall
utföras. Där finns också en stor exempelsamling att ösa ur när man stöter
på nya problem. Ändå räcker KRS inte till, eftersom de exempel och de
regler som den ger prov på kan tolkas och tillämpas på olika sätt. Dessutom
kan KRS heller inte ge exempel på alla de bibliografiska problem som kan
uppstå vid katalogiseringen av nya böcker. 

När katalogisatören stöter på ett problem har den bara sin erfarenhet och
sin praktik att luta sig mot. Förhoppningsvis har han eller hon förvärvat
den genom arbete med katalogisering och genom överseende av en äldre, mera
erfaren katalogisatör. På så sätt har denna tysta kunskap, eller paradigm,
kunnat överföras från en generation till en annan. Tack vare att båda
tänker på samma sätt löser de också problemen lika. Enhetligheten i
databasen, t ex Libris, och därmed kvaliteten i output garanteras därför
idag som imorgon.

Thomas Kuhn lär oss därmed två viktiga saker: 

a) katalogisatörens kunskap kan bara fås genom praktik och genom att tyst
kunskap lärs ut från en generation till en annan. Deras kunnande kan därför
inte viftas bort hur som helst av arbetsgivare som vill spara pengar genom
s k outsourcing.

b) det är hög tid, med tanke på kommande pensionsavgångar, att nya unga
katalogisatörer anställs vid de olika universiteten och att den äldre
generationen får lära upp dessa. Bara på det sättet kan vi garantera att en
hög kvalitet kan ernås i framtiden. 

Mvh
Robin Gullstrand
Geobiblioteket i Lund


At 10:30 2000-03-30 +0200, you wrote:
>Jo, det har förvisso varit en spännande debatt. Och Barbro Berry lyckades
>slå huvudet på spiken, dvs förklara hela fenomenet från grunden på ett
>omåttligt tydligt sätt (Bravo!)
>Kanske vi genom denna debatt, som varit mycket saklig och bra, lyckats få upp
>vår status en smula, eftersom de som står för nedlåtande attityd, och
anser att
>det är en anti-merit att kunna katalogisera, inte har yttrat sig.
>Förvisso var det så, ännu på 70-talet när jag började, att
katalogiseringen, i
>synnerhet
>i Libris, hade ganska hög status, och att den fanns kvar ett bra tag.Men jag
>tror nog att
>man på de stora biblioteken fortfarande uppskattar personer som kan stoppa
in en
>
>fulltändig katalogisering i Libris, så att den lätt går att återfinna.
>För ca 15 år sedan, när man började tänka på lokala system, ordnades en
>konferens
>där någon sa att man måste ha lokala system för att posterna i Libris var så
>dåliga.
>Varpå någon från ett större dataföretag upphov sin röst och undrade om det
inte
>var
>enklast att rätta alla felaktiga poster i Libris, en gång för alla.
>Tänkvärda ord. Nog är det väl så, att om vi alla underhåller vårt centrala
>system
>efter bästa förmåga, så spar vi massor av tid och arbete mot om vi slänger in
>hafs i
>Libris som sedan var och en ska rätta och fixa till lokalt. Tänk efter hur
många
>timmar
>vi kan spara gemensamt! Och tid är som bekant, pengar.
>Tove Kjellander
>
>
>Berry Barbro wrote:
>
>> Jag har med intresse följt debatten om katalogisering (via outsourcing) och
>> återigen noterat att ingenting är isolerat och unikt - vindarna blåser
>> likadant överallt! Jag tror det kan vara så här: När jag började
>> katalogisera, på 60-talet, var det en aktad profession där man lade stor
>> vikt vid noggrannhet, språkkunskaper och, inte minst, allmänbildning. Vi
var
>> många som gjorde det på heltid och vi kontrollerades noga. När vi sedan
>> datoriserades började det med katalogiseringen som därmed fick en ännu mera
>> upphöjd status, glamouriserades rentav.Och naturligtvis krävde den nya
>> tekniken ännu mera av oss när vi blev synliga på nätet över hela Sverige.
>> Även "småfel" påpekades nogsamt mellan biblioteken. Sedan datoriserades
>> funktion efter funktion och det var inte längre så "märkvärdigt". Överallt
>> skapades dataregister över allt som kan registreras och plötsligt blev
>> katalogisering till "registrering" med hela nyansförskjutningen från
>> tankearbete till mekanik. Där någonstans tappade man bort känslan för den
>> ursprungliga katalogiseringen som ju inte förändrats bara för att redskapen
>> ändrats. Fortfarande, för att tala nyspråk, står outputen i relation till
>> inputen. Nu är det väl Webstruktureringen som är den glamoriserade
>> innefunktionen. Få se vad det blir härnäst! Olyckligt är det när vi
>> undervärderar varandras uppgifter vilket är lätt gjort när man inte känner
>> till dem mer än ytligt. Det vet väl alla katalogisatörer som försökt
>> förklara får någon utomstående vad han/hon egentligen gör?
>>
>> [log in to unmask]
>
>--
>Tove Kjellander
>Bibliotekarie
>Kungliga Biblioteket
>Enheten för bibliografisk utveckling
>och samordning
>telefon 0587-50025
>eller telefon + fax 0587-50012
>e-post: [log in to unmask]
>http://www.kb.se/bus/bus.htm
>http://www.microform.se/toan
>Snigelpostadress: Lobacken, Östanbergshyttan
>713 91 NORA
>

------------------------------------------------------------------------------
Robin Gullstrand(Head of the library) E-mail:[log in to unmask] 
Lund University            Tel: +46 46 222 78 67
Geolibrary               Fax: +46 46 12 14 77    
Sölvegatan 13
223 62 Lund        
Sweden

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager