LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Konferensen "Att bygga nätverk"
From: Marcus Zadenius <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 3 Mar 2000 12:52:34 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (60 lines)


KK-stiftelsen beviljade i maj 1998 medel till ett 1-årigt ABM-projekt
för arkiv,bibliotek och museer i Skåne.
Den nya IT-tekniken krävde gemensamma utbildningsinsatser.
Under 1999 har fyra workshops hållits i
webbdesign, bild, text och databaser.

Inom ABM-Skåneprojektet har ett tema "Resor i Skåne" lagts på nätet
som kommer att presenteras på konferensen.
Konferensen är ett led i ett fortsatt nätverksbyggande när det
gäller lokalhistoria i Skåne.

Välkomna till konferensen "Att bygga nätverk" den 28 mars - Malmö.

För ABM-Skåneprojektets arbetsgrupp

Marcus Zadenius
Lunds universitetsbibliotekAtt bygga nätverk. Erfarenheter och framåtblickande med utgångspunkt i
ABM-Skåneprojektet.
Tisdagen den 28 mars kl 9.00 Plats: Röda rummet, Malmö stadsbibliotek.

 9.00 Kaffe
 9.30-10.15 ABM i framtiden. Byråchef Björn Lindh, Riksarkivet
10.15-11.05 Kulturnät Sverige- virtuellt nätverksbyggande. ABM på
                Internet.Rebecka Svensén, Kulturnät Sverige
11.20-11.50 Museinätverken i Skåne. Handläggare Katarina Carlsson,
                Region Skåne
12.00     Lunch
13.30     Resor i Skåne. presentation av projektet. Museifotograf Lena
                Wilhelmsson,Helsingborgs Museum, förste arkivarie Göran
                Kristiansson, Landsarkivet i Lund
14.10     På G i Skåne. Presentation av aktuella projekt.
                Skånska gods- och Industriminnen. Landsarkivarie Jan Dahlin
                Lunds UB.s specialsamlingar. En guldgruva för lokalhistorisk
                forskning.Universitetsbibliotekarie Göran Gellerstam.
                NILS, Den skånska webben och InfotekØresund. Bibliotekarie
                Gunilla Fors, Malmö stadsbibliotek
                Den skånska historieboken. Projektledare Camilla Sjöstrand,
                Region Skåne
15.10     Kaffe
15.40     ABM-samarbetet- var står vi, vad vill vi, vad händer sedan?
                Professor Anna Christina Ulfsparre, Lund
16.00  Har projekt någon framtid? Universitetsbibliotekarie Göran
                Gellerstam,ordförande i Styrgruppen för ABM-Skåneprojektet
                och landsarkivarie Jan Dahlin, ordförande i den regionala
                ABM-Skånegruppen.
16.30 Konferensen är slut.

Anmälan om deltagande, som är bindande, skall vara konferenssekreteraren
tillhanda senast den 16 mars. Bekräftelse utsänds ej! Kostnad: 150 kr
inklusive lunch och kaffe.


Adress: Ulla Brohed, Malmö stadsbibliotek, 205 81 Malmö.
Epost: [log in to unmask] . Fax: 040- 660 86 81

Vid epost uppge fakturaadress

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager