LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Chefstjänst i Växjö

From:

Barck Jonas <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 29 Mar 2000 14:17:38 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Växjö kommun söker bibliotekschef

Biblioteksverksamheten i Växjö kommun består av huvudbibliotek, 15
filialbibliotek samt bokbuss Organisatoriskt sorterar biblioteksverksamheten
under kulturnämnden och bibliotekschefen lyder direkt under
förvaltningschefen.
Budgetomslutningen är 26 miljoner och antalet anställda är ca 80

Som bibliotekschef ska du leda, samordna och utveckla biblioteksverksamheten
i kommunen enligt politiska riktlinjer och i samverkan med övrig personal på
biblioteket.

Du är utåtriktad och idérik och har
w högskoleutbildning och bibliotekshög-
   skola
w bred bibliotekserfarenhet
w goda kunskaper om IT och informations-
  samhället
w erfarenhet av personalledning
w förmåga och intresse av att driva verk-
  samhetsutveckling
w förmåga att inspirera och skapa delaktig-
  het och positivt arbetsklimat
w god samarbetsförmåga och social kom-
  petensDu ingår i kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp och är
föredragande i nämnden.
Som bibliotekschef kommer du att aktivt delta i planeringen av om- och
tillbyggnad av huvudbiblioteket, vilket beräknas vara inflyttningsklart
juli 2002.
F n pågår dessutom en organisationsöversyn av den totala
biblioteksverksamheten.

Upplysningar lämnas av Förvaltningschef Bengt-Olof Johannesson, tel 0470/411
61, eller personalsekreterare Ann-Christin Eriksson, 0470/411 65.

Har du frågor rörande om- och tillbyggnaden av huvudbiblioteket är du
välkommen att kontakta projektledaren Lars-Evert Ekman, 0470/411 71.


---
Jonas Barck
Landsbiblioteket i Växjö/Länsbibliotek Sydost
Box 1202
S-351 12 Växjö
tel --0470-414 53
fax --0470-283 15
[log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager