LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Outsourcing
From: Martin Lindén <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 23 Mar 2000 12:41:52 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (51 lines)


                Hej

Ett populärt ämne nuförtiden från ledningens sida brukar vara olika förslag
om "outsourcing", dvs att lägga ut delar av bibliotekets verksamhet på
entreprenad.

Man föreslår då ofta att lägga ut katalogiseringen på entreprenad,
outsourcing men upptäcker snabbt att t ex problemen med att uppdatera
Libris skulle göra att allt arbete ändå skulle behöva dubbelkollas etc.

Katalogisering är ett expertarbete, de som arbetar med det har ofta hållit
på länge för att få den kompetens som behövs för att posterna skall bli
korrekta och därmed sökbara på alla de sätt som vi vill.

Mitt förslag är att om man nu måste lägga ut arbete på entreprenad, orsaken
kan vara minskade resurser etc., då kan man med lätthet lägga ut jobbet med
websidor, arbetet med att lägga ut doktorsavhandlingar och andra dokument
etc på nätet, på entreprenad. Också arbetet med Svesök som nu mer och mer
betungar högskolorna skulle kunna läggas ut. För de här relativt nyskapade
teknikerna finns nu en mängd fristående företag och enskilda som har full
kompetens för detta.
Att se på när en bibliotekarie, fullt utbildad för kvalificerad
katalogisering, lägger ner stor möda på att ta reda på hur ett
specialtecken skall bli korrekt i ett PDF-dokument är både komiskt och
tragiskt.

I denna nödens tid när katalogavdelningarna skärs ned till minimum, vilket
har till följd att restantierna växer och växer, ingen retrospektiv
katalogisering utförs, allt detta med följd att våra användare inte får
den service som vi skall ge dem, så borde vi i alla fall diskutera
prioriteringarna på våra bibliotek eller resurscentrum....

Det är enormt viktigt att vi får katalogposter av rang, för att kunna ge
korrekt service och för att kunna få ut tillförlitlig statistik etc.


Min poäng är att katalogisering är ingen särskilt enkel konst, där krävs
unik kunskap, däremot är Webben med dess olika applikationer en relativt
enkel konst i dessa dagar.


Hälsningar


Martin Lindén
Systems Librarian
Royal Institute of Technology Library
100 44 STOCKHOLM
Sweden          +46 8 790 6673  mailto:[log in to unmask]
http://www.lib.kth.se
"I don't believe it" said Victor Meldrew

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager