LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Ang: Kombinerad låne- och återlämni ngsautomat
From: Martin Lindén <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 15 Mar 2000 10:20:49 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (57 lines)


Hej

Den fungerar för oss, ett högskolebibliotek i Stockholm, vi har väl ungefär
300 lån per dag och återlämningarna kan vara av samma storleksordning.

Vi har nu inte haft den så länge, men vi har automaten samtidigt som vi
har personal vid lånedisken så allt går inte över Bibliobaren.


Den används flitigt, så mycket kan jag säga, och för ett mindre bibliotek
fungerar den bra, man kan u också tänka sig att ha fler, men då kan det
vara lika gott att separera utlåningen från återlämningen, allt efter tycke
och smak.

Om kostnaden och priset kan jag inte säga så mycket, automaten utvecklades
tillsammans med oss, så du får nog skicka en förfrågan till Axiell.


Hälsningar

Martin Lindén
KTHB

At 09:19 AM 3/14/00 +0100, you wrote:
>Kan den vara lämplig även för ett litet kommunbibliotek? Vad har det kostat 
>er? Hälsningar från Ina Huss biblioteksansvarig i Hammarö kommun
>
>>>> [log in to unmask] 00-03-09 13:25 >>>
>    Hej
>
>Vi har här på KTHB installerat en kombinerad utlånings- och
>återlämningsautomat. Den fungerar nu tillfredställande och vi demonstrerar
>den gärna. Det enklaste är att kontakta mig via email eller telefon.
>
>Den här typen av automat kan vara praktisk för många bibliotek.
>
>Den vi har fungerar för Sensormatics typ av larm, dvs larmet finns i
>streckkodsetiketten.
>
>
>Är det något annat bibliotek som har tagit i bruk någon form av kombinerad
>låne- och återlämningsautomat så skulle det vara intressant för mig att få
>ta del av de erfarenheter ni gjort.
>
>
>Kombi-automaten är konstruerad av LibIt och saluförs av Axiell.
>
>
>Hälsningar
>
>Martin Lindén
>Systems Librarian
>Royal Institute of Technology Library
>100 44 STOCKHOLM
>Sweden          +46 8 790 6673  mailto:[log in to unmask] 
>http://www.lib.kth.se 
>"I don't believe it" said Victor Meldrew

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager