LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Bibliotekarietjänst i Motala
From: Kerstin Ericsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 9 Mar 2000 16:55:38 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (55 lines)


        Motala Kommun

        Kunskapslyftet/Biblioteket

        BIBLIOTEKARIE/UTVECKLARE 100%, projektanställning under ett år

        Motala Kommun har ambitionen att inom ramen för Kunskapslyftet utveckla
en
modell för ett öppet och flexibelt lärande( infrastruktur för livslångt
lärande), som innebär dels att de studerande erbjuds frihet i tid och rum
för sina studier, dels en ökad individualisering av studiesituation och
ämnesval. För att detta skall vara möjligt krävs en lokal resurs för
samordning av olika utbildningsmöjligheter i öppen och flexibel form. Det
krävs också en utveckling av lokala stödfunktioner för det öppna och
flexibla lärandet. Detta gäller både tekniken (som inte alltid  finns
tillgänglig i hemmen), andra resurser i form av tillgång till böcker och
annat
        material samt personligt stöd.

        Vi är nu inne i en kritisk fas av vårt utvecklingsarbete och vi behöver
därför
        förstärka vår organisation med ytterligare kompetens.

        Arbetsuppgifter: att genom kontakter med anordnare på
utbildnings-    området inventera vad som kan erbjudas inom
distansutbildning, vara med och ta
        fram informationsmaterial, inventera behovet av stödresurser och vara
behjälplig i
        utvecklingen av dessa, att informera de studerande om hur man använder
ett
        bibliotek, inventera behovet av och planera för utbyggnad av nödvändig
        infrastruktur anpassad för distansutbildning. Du kommer att vara en     av
flera i det
        utvecklingsteam som finns inom Kunskapslyftet och där du med din
        kompetens
        kommer att få en viktig roll som expert inom ditt område. Du är en viktig
resurs i
        arbetet med att forma en ny vuxenutbildning i Motala Kommun inför
2000-talet

        Kvalifikationer:bibliotekarieexamen eller motsvarande, intresse för
vuxenstudier
        och vuxenstuderande, intresse för och kunskap om IT-teknik, stora krav på
        samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Pedagogisk
erfarenhet      och arbete med liknande arbetsuppgifter är ett plus.

        Visstidsanställning: 1 år fr o m tillträdesdagen

        Upplysningar: Ronny Hadarzon Rektor Kunskapslyftet 0141-22 58 16 eller
        0706-34 18 81 eller Margareta Alexanderson, Biblioteket, 0141-225475

        Fackliga företrädare: Helena Svensson (DIK)

        Välkommen med din ansökan: snarast till Motala Bibliotek, Box 253,  591
23  Motala, märk kuvertet Distansutbildning

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager