LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Vad kostarforskningsbibliotekenhögskolan?
From: Tove Persson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 27 Mar 2000 17:34:07 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (65 lines)


Jag vill hissa varningsflagg även för uppgiften att biblioteksverksamheten
vid Malmö högskola år 1998 skulle disponera 5,2 % av högskolans totala
budget. Högskolan bildades 1998 och detta och påföljande år integrerades
enheter, som tidigare haft annan huvudman. Min uppgift om
bibliotekskostnaderna avser hela året för samtliga bibliotek, som vid slutet
av 1998 tillhörde Mah. Det är långtifrån säkert att högskolans totala
kostnad är redovisad på samma sätt. I verkligheten var
biblioteksverksamhetens andel med all sannolikhet betydligt lägre.
Tove Persson

Henrik Åslund wrote:

> Biblistare,
>
> Angående bibliotekets kostnader i procent av högskolans kostnad.
> Bibliotekets kostnader är som sagt hämtade från SCB, Statistiska
> meddelande, Forskningsbiblioteksstatistiken, tabell 20, sid 32.
>
> Nu har det visat sig att dessa siffror var fel i två fall.
>
> Malmö högskolas biblioteks kostnader uppgår till 5,2 procent av
> högskolan om man använder Toves senaste uppgift.
>
> Stockholms UB var också fel, detta visste jag dock sedan tidigare och nu
> väntar jag på rätt uppgift ang. SUBs kostnader.
>
> Om någon annan har funnit felaktigheter så skicka ett mail till mig om
> dessa.
>
> Årets statistikinsamling har skett via webbformulär och där har SCB
> byggt in automatiska kontroller (om värdet man skriver in i cellen är
> 25% högre eller lägre än föregående års blir man upplyst om detta och
> kan välja att ändra värdet innan man skickar in det - är det korrekt kan
> man naturligtvis låta det vara kvar). Förhoppningsvis kommer kvaliteten
> på 1999 års statistik att vara bättre än tidigare års. Av de kommentarer
> jag har hört så verkar de flesta tycka att det nya sättet att samla in
> statistik på är bra. Det har naturligtvis inte fungerat 100%, lite
> barnsjukdomar har dykt upp och dessa är förhoppningsvis botade vid nästa
> insamlingstillfälle.
>
> Med vänlig hälsning
>
> Henrik
>
> ''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''
> Henrik Aaslund
> Senior Librarian/Executive officer
>
> Royal Library - National library of Sweden
> Department for National Co-ordination and development (BIBSAM)
> P.O. Box 5039
> S- 102 41 Stockholm
> Sweden
>
> Visiting address: Biblioteksgatan 25
>
> Phone: +46 846 342 70 (direct)
> Phone: +46 846 340 00 (switchboard)
> Phone: +46 739 173 353 (mobile)
> Fax: +46 846 342 74
>
> URL: http://www.kb.se/bibsam
> Email: [log in to unmask]
>
> ''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager