LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: att outsourca eller inte outsourca
From: Forsgren Ingemar <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 27 Mar 2000 16:49:35 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (151 lines)


Utan hopp om medalj skulle jag vilja uppmana dem som tycker att
katalogiseringen är viktig att göra sig mer hörda. Hittills avlämnade
meningsyttringar ger en klar slagsida!

Visst har "webberiet" sitt berättigande och visst är olika
informationskanaler viktiga men de kan ju inte ersätta katalogiseringen! Det
måste ju finnas något att visa upp också.

Under drygt 20 års katalogiserande vid olika vetenskapliga bibliotek har jag
kunnat konstatera en klar utveckling: En överdrivet vördnadsfull inställning
har övergått till en uppfattning (hos många, naturligtvis inte alla)om
katalogisering som något man förmodligen kunde vara utan.

Den låga status som katalogiseringen har idag återspeglar sig t ex i den
allt sämre kvaliteten på de poster man hittar i LIBRIS. Usla poster med
ibland rent felaktiga uppgifter accepteras av det ena biblioteket efter det
andra. Den centrala registervården gör vad den kan men är ju sorgligt
underbemannad. "LIBRIS referensgrupp för katalogiseringsfrågor" finns inte
längre och det stöd man får från centralt håll är inte imponerande.

Det måste finnas flera än Martin, Tove och jag som tycker att
katalogiseringens status borde höjas några snäpp! Och då är jag inte ute
efter någon falsk uppskattning utan en statushöjning som gör att det känns
meningsfullt att lägga ned arbete på att höja kvaliteten hos databasen.

Med vänliga hälsningar

Ingemar 


************************************************************************
Ingemar Forsgren
Mitthögskolan, Biblioteket
851 70 SUNDSVALL
tel. 060-148844
fax 060-148840
e-post [log in to unmask]
************************************************************************


> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Sven Hellroth [mailto:[log in to unmask]]
> Skickat: den 27 mars 2000 14:09
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: Ang: att outsourca eller inte outsourca
> 
> 
> Hej,
> Jag tycker det är lite egendomligt att ställa webb-hantering 
> i en slags motsatsställning till andra biblioteksverksamheter 
> som katalogisering. Båda sakerna är viktiga. 
> Webb-hantering ökar möjligheterna för biblioteken att förse 
> allmänheten med information om deras verksamhet på helt annat 
> sätt en tidigare; kundservicen kan förbättras radikalt 
> vilket biblioteken själva tjänar på.
> Dessutom ökar möjligheterna på sikt till högre löner vid 
> ökade internetkunskaper, det är ju inte fel att påpeka något 
> sådant. Varför ska vi bibliotekarier stå vid sidan om och 
> låta en möjlighet som webb-hantering ger för 
> kompetenshöjningen av bibliotekariekåren gå oss förbi.
> Jag kan dock hålla med om svårigheterna att hinna med alla 
> arbetsuppgifter i dagens pressande arbetssituation. Risken är 
> uppenbar att det varken blir hackat eller malet.
> Ett sätt vore att öka utbudet på kurser i t. ex. databaser 
> och internet, dvs att lära ut teorin om webbkoppling av 
> databaser på server nivå, xml kodning m.m. Den här typen av 
> kurser skulle biblioteksskolorna kunna tillhandahålla (om de 
> inte redan gör det). Att lära sig sådana här saker under 
> ordinarie arbetstid är annars i mastigaste laget, speciellt 
> om man arbetar som ensambibliotekarie vilket jag gör.
> 
> Mvh,
> Sven Hellroth
> 
> Sven Hellroth
> Konjunkturinstitutet
> Biblioteket
> Box 3116
> SE-103 62 Stockholm
> 08-453 59 32
> [log in to unmask]
> 
> >>> Martin Lindén <[log in to unmask]> 2000-03-27 11:16:16 >>>
>         Hej
> 
> 
> Medaljer hit och dit de dinglar så vackert för vinden....
> 
> 
> Orsaken till att jag tog upp detta äme, (outsourcing av vad) 
> är att det nu
> på många högskolebibliotek råder en bisarr situation med näst 
> intill ingen
> inläggning av fysiska objekt och en allt större satsning på 
> virtuella objekt.
> 
> Det här gör t ex att användarna inte får den service de 
> egentligen har rätt
> till, rätten att få veta att just det arbete de söker efter 
> faktiskt finns
> på biblioteket men på en hylla över restantier. I den gyllne framtiden
> kommer ju dessa problem hoppeligen att lösas med en 
> digitalisering (medel
> saknas).
> 
> 
> Katalogavdelningarna har dragits ner till ett minimum och man satsar
> kraftfullt på service och webben. Service är ju ett vackert 
> ord, men själva
> innehållet bör ju diskuteras. Att få veta var både fysiska 
> och virtuella
> objekt befinner sig kan man ju lätt definiera som en 
> berättigad del av den
> service man förväntar sig på ett bibliotek.
> 
> 
> Det här kräver sk katalogisering, i förlängningen av 
> katalogisering ligger
> tillgängligheten per elektroniska hjälpmedel.
> 
> 
> Jag vidhåller att webb-hantering med applikationer är en 
> tämligen enkel
> verksamhet som väl passar för outsourcing, att katalogisera 
> ett fysiskt
> objekt med ostandardiserat utförande kräver betydligt mer.
> 
> 
> En annan sak som verkar för webben är att lönesättningen för 
> de som sysslar
> med Internet är betydligt mer gynnsam än för t ex en 
> katalogisatör. Så jag
> blir själv tveksam eftersom jag efterlyser högre löner för
> biblioteksverksamhet och då blir ju slutsatsen: satsa på en 
> karriär inom
> webbhantering od.
> 
> 
> Hälsningar
> 
> 
> 
> 
> Martin Lindén
> Systems Librarian
> Royal Institute of Technology Library
> 100 44 STOCKHOLM
> Sweden          +46 8 790 6673  mailto:[log in to unmask] 
> http://www.lib.kth.se 
> "I don't believe it" said Victor Meldrew
> 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager